Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Zmiany w spółdzielniach mieszkaniowych. Jeśli mieszkasz w bloku, szykuj się na zmiany

Fotorzepa, Rafał Guz
Komornik nie zajmie już opłat za wodę wpłaconych na konto spółdzielni przez lokatorów. Wkrótce tego typu przypadki majš być już niechlubnš przeszłoœciš.

W spółdzielniach mieszkaniowych znowu zmiany. Tym razem do poprawiania ustawy o nich zabrał się rzšd. Nie jest to żadna rewolucja, jedynie realizacja wyroków Trybunału Konstytucyjnego, których nazbierało się sporo. Jeden z nich, dotyczšcy mieszkań zakładowych, czekał na realizację aż pięć lat.

Oprócz rzšdowego projektu jest jeszcze jeden poselski, autorstwa posłów Kukiz'15. Idzie on zdecydowanie dalej i dotyczy powoływania władz spółdzielni, zasad prowadzenia walnego zgromadzenia, dostępu do dokumentów. Jednak szanse tego projektu na uchwalenie sš niewielkie. Rzadko bowiem zdarza się, by posłowie PiS przegłosowali nie swoje pomysły.

Przejmowanie władzy

Najwięcej emocji wywołała propozycja rzšdu dotyczšca tego, by na walnym zgromadzeniu członka spółdzielni, który z różnych powodów nie może w nim uczestniczyć, reprezentował pełnomocnik. Dziœ wiele spółdzielni do swoich statutów wprowadziło zakaz udzielania pełnomocnictwa. W przyszłoœci ma to się zmienić.

Poczštkowo projekt dawał możliwoœć ustanawiania pełnomocnika dla wielu spółdzielców. Wywołało to prawdziwš burzę. Jak nigdy organizacje lokatorskie i zwišzki rewizyjne spółdzielni były zgodne, że to zły pomysł. Ich zdaniem wejœcie w życie przepisu w takim kształcie doprowadziłoby do tego, że kilka osób, które pozbierałyby pełnomocnictwa, mogłoby przejšć kontrolę nad spółdzielniš.

Rzšd się wycofał z tego pomysłu. Obecnie projekt przewiduje, że pełnomocnik może reprezentować tylko jednego członka spółdzielni.

Wykup po nowemu

Mieszkania zakładowe w spółdzielniach to spadek po PRL-u. W latach 90. ubiegłego wieku spółdzielnie przejmowały je od przedsiębiorstw państwowych. Częœć osób, które mieszkajš w tego typu lokalach, wykupiła je, częœć jednak nadal jest najemcami.

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych zawiera zasady, na jakich można prawo najmu przekształcić we własnoœć. Przez cišgłe poprawianie tych przepisów i kolejne wyroki Trybunału Konstytucyjnego stały się one mało czytelne. Brakuje też zasad finansowych wykupu.

Projekt przewiduje więc, że najemca będzie mógł wykupić lokal na własnoœć, jeœli nie będzie miał długów czynszowych i spłaci spółdzielni nakłady konieczne poniesione na budynek, w wysokoœci proporcjonalnej do powierzchni użytkowej lokalu.

Gdy dochodzi do rozwodu

Wiele osób wykupiło spółdzielcze mieszkania na własnoœć. Częœć z nich chętnie rozstałaby się ze spółdzielniš i wolałaby funkcjonować we wspólnocie mieszkaniowej. Problem w tym, że nie ma przepisów, które regulowałyby finansowe zasady tego typu rozwodu. W praktyce dochodzi więc do sporów, czyje sš pienišdze na funduszu remontowym lub kto przejmuje kotłownię.

Projekt tylko częœciowo rozwišzuje ten problem. Zgodnie z nim spółdzielnie mieszkaniowe będš też musiały w cišgu 12 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego, w którym powstała wspólnota mieszkaniowa, rozliczyć z właœcicielami lokali zewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe nakłady na remont jej nieruchomoœci.

Komornik nie zajmie opłat

Wydawało się, że spółdzielnie mieszkaniowe sš niezatapialne. To jednak tylko pozory. W ostatnim czasie doszło do upadłoœci dwóch dużych spółdzielni, jednej w Warszawie, a drugiej w Łodzi.

Rzšd chce więc zabezpieczyć spółdzielców przed sytuacjami, gdy komornik zajmuje wpłacone przez nich pienišdze za media na poczet długów spółdzielni. Proponuje więc, by spod egzekucji prowadzonej przeciwko spółdzielni wyłšczyć opłaty za media, wnoszone przez członków spółdzielni i osoby niebędšce członkami, którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu albo własnoœć lokalu.

Pod lupš lustratora

Projekt przewiduje również, że lustratorami nie będš mogli być prezesi spółdzielni mieszkaniowych. Dziœ jest to powszechna praktyka. Zdaniem rzšdu czas najwyższy jš zmienić. Według niego lustracje przeprowadzane przez prezesów nie sš najwyższej jakoœci, o czym œwiadczš skargi do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL