Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Trudne czasy dla deweloperów

Inwestycja Krasińskiego
materiały prasowe
Nowych osiedli nie ma kto budować. Deweloperzy rezygnujš z poszukiwania generalnych wykonawców i zaczynajš prowadzić inwestycje na własnš rękę.

Czy sytuacja na rynku budowlanym przełoży się na wzrost cen mieszkań? Sondę prezentuje serwis nieruchomoœci Dompress.pl:

Mirosław Kujawski, członek zarzšdu LC Corp:

Najbliższe miesišce będš trudne dla branży z uwagi na wyraŸny wzrost kosztów budowy, jak również problemy zwišzane z brakiem ršk do pracy. Widzimy to na przykładzie naszych wieloetapowych inwestycji, gdzie ceny wykonawstwa wyraŸnie się różniš. Wydłuża się również czas konieczny dla przeprowadzenia przetargu, co jest spowodowane koniecznoœciš poszukiwania nowych firm, jak również dłuższymi negocjacjami z oferentami. Efekt już widzimy. Ceny mieszkań rosnš. Wydłuża się czas budowy osiedli, a wiele firm rezygnuje z generalnego wykonawstwa i decyduje się na prowadzenie projektów na własnš rękę. Sytuacji na rynku nie poprawia uwolnienie inwestycji w infrastrukturę prowadzonych z budżetu unijnego.

Dariusz Krawczyk, prezes zarzšdu Polnordu:

Jednym z naszych założeń na lata 2016-2019 jest wdrożenie procedur przetargowych na generalnych wykonawców inwestycji. Jednoczeœnie w tym roku uruchomiliœmy jednš ze spółek zależnych, przemianowujšc jš na Polnord Construction, która będzie generalnym wykonawcš, jeœli nie znajdzie się odpowiednia oferta w ogłaszanych przetargach. Od kilkunastu miesięcy daje się zauważyć wzrost kosztów generalnego wykonawstwa, który jest skorelowany ze wzrostem płac w sektorze budowlanym.

Małgorzata Ostrowska, Członek Zarzšdu i Dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding:

W naszych strukturach jest spółka, która zajmuje się generalnym wykonawstwem. Jeżeli jednak musimy skorzystać z zewnętrznego podwykonawcy, wybieramy tylko zaufane firmy, z którymi współpracujemy od lat. Warunki nowych kontraktów sš uzależnione od zmian zwišzanych ze wzrostem cen za materiały budowlane oraz wykonawstwo.

Marcin Liberski, dyrektor marketingu i sprzedaży w Atlas Estates:

Wybór generalnego wykonawcy należy do jednej z kluczowych decyzji wišżšcych się z planowaniem inwestycji mieszkaniowych. Od lat współpracujemy z zaufanymi firmami. Jesteœmy jednak œwiadomi sytuacji na rynku budowlanym, wiemy też, z jakimi wyzwaniami muszš się mierzyć generalni wykonawcy. Można tutaj wspomnieć choćby o rosnšcych cenach materiałów budowlanych, rosnšcych kosztach pracy, a także o dużej rotacji pracowników ekip budowlanych, co w niektórych przypadkach może mieć wpływ na opóŸnienia w budowie. Warunki kontraktów z generalnymi wykonawcami nie odbiegajš jednak mocno od umów podpisywanych wczeœniej.

Andrzej Swoboda, wiceprezes zarzšdu Grupy CTE:

Problemy z kontraktowaniem robót budowlanych sš bardzo duże. Stawki wzrosły o ok. 15 proc.

Tomasz Sujak, członek zarzšdu spółki Archicom:

Sytuacja na rynku pracy oraz liczba prowadzonych inwestycji w kraju sprawia, że poszukiwanie nowych, dyspozycyjnych partnerów to jedno z większych wyzwań dla deweloperów. W strukturach Grupy Archicom działš podmiot pełnišcy funkcje generalnego wykonawcy. Większoœć prac budowlanych zlecamy jednak sprawdzonym podmiotom zewnętrznym. Bazę stałych współpracowników rozbudowujemy od lat, co pozwala nam zapewnić cišgłoœć prowadzonych inwestycji.

Janusz Miller, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Home Invest:

Jak na razie nie odczuliœmy większych trudnoœci ze znalezieniem generalnych wykonawców dla naszych projektów. Jednak w zwišzku z podwyżkami cen materiałów budowlanych i robocizny oferty, które do nas spływajš, sš wyraŸnie droższe od wczeœniej proponowanych stawek.

Mirosław Bednarek, prezes zarzšdu Matexi Polska:

Koszty budowy i generalnego wykonawstwa znaczšco wzrosły, jednak nie mogę powiedzieć abyœmy mieli problemy ze znalezieniem wykonawców. Myœlę, że wynika to przede wszystkim z tego, że jesteœmy dla nich dobrym partnerem. Sami również mamy dobre doœwiadczenia z dotychczasowymi wykonawcami i te relacje procentujš.

Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w Eco Classic:

Wzrost cen robocizny i materiałów budowlanych to jeden z głównych problemów deweloperów, poza ograniczeniem dostępnoœci gruntów i szalonym wzrostem cen, które nadajš się pod budowę. Liczba budowanych mieszkań znaczšco wpływa na dostępnoœć generalnych wykonawców, którzy dodatkowo majš problemy z pozyskaniem pracowników, co w prosty sposób przekłada się na koszty budowy. W tej chwili każdy nowo ogłaszany przetarg oznacza ofertę z wyższym kosztem budowy metra mieszkania niż zakładaliœmy.

Katarzyna Dšbrowska, Nexity Polska:

Odczuwamy delikatny wzrost cen. Generalni wykonawcy zaczynajš mieć problemy kadrowe. Jak dotšd jednak radzimy sobie ze znalezieniem zaufanych wykonawców.

Jerzy Kłeczek, specjalista ds. marketingu w Activ Investment:

To już kolejny rok, w którym jest trudno o podwykonawców i trzeba im płacić nawet do 30 proc. więcej niż wczeœniej. Koniunktura jest tak dobra, że firmy budowlane nie nadšżajš z zamówieniami i dochodzi do sytuacji, kiedy na przykład firma zajmujšca się tynkowaniem wyznacza termin realizacji na 2019 rok. Nowe kontrakty różniš się jedynie wprowadzeniem tzw. odwróconego podatku VAT.

Eryk Nalberczyński, Dyrektor ds. Sprzedaży Lokum Deweloper:

Przyjęty przez nas model biznesowy zakłada, że sami jesteœmy generalnym wykonawcš naszych inwestycji. Poszczególne etapy budowy wykonujš dla nas sprawdzeni podwykonawcy, z którymi współpracujemy od lat.

Michał Wawrzyniak, dyrektor ds. nieruchomoœci Grupy Partner:

Grupa Partner wœród swoich spółek ma m.in. spółkę R. Derda, która jest jednoczeœnie generalnym wykonawcš inwestycji, co pozwala zminimalizować ryzyko zależnoœci od wahnięć rynku. Niemniej zauważalny jest spadek dostępnoœci pracowników budowlanych, co rzutuje na tempo realizacji inwestycji.

Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service:

Problem ze znalezieniem generalnych wykonawców mieliœmy w zeszły roku. W tym roku dla wszystkich, naszych nowych inwestycji mamy już znalezionych podwykonawców. To sprawdzone firmy, jednak cena ich usług zwiększyła się, a tym samym ceny mieszkań też będš musiały iœć w górę.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL