Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

System condo. Biznes hotelowy także dla Kowalskiego

Wolska Kwadrat – inwestycja na warszawskiej Woli.
materiał inwestora
System condo jest dla hotelarzy opłacalny. A dla inwestora?

Condohoteli, jak mówi Bartosz Turek, analityk Open Finance, przybywa z roku na rok. – Takich obiektów jest już co najmniej kilkadziesišt. Budowane sš nowe obiekty, na rynek trafiajš także budynki po prawnym podziale na pokoje – zauważa. Inwestor kupuje taki pokój hotelowy i na nim zarabia. W ofercie sš także aparthotele, czyli kompleksowo wyposażone mieszkania na wynajem.

Zyski i ryzyko

– System condo jest dla hotelarzy opłacalny – podkreœla Bartosz Turek. – Obiecujšc zyski inwestorom, pozyskujš kapitał. Mogš stworzyć sieć obiektów, a nie pojedynczy budynek. Inwestorzy dostajš obietnicę sporych zysków, ale podejmujš ryzyko – zauważa.

Ekspert Open Finance zwraca uwagę, że condo- i aparthotele powstajš nawet w niewielkich miejscowoœciach turystycznych. – Przy oprocentowaniu lokat na poziomie 1,3 proc. stopy zwrotu rzędu 5–10 proc. rozbudzajš wyobraŸnię – podkreœla. – Trzeba mieć jednak œwiadomoœć, że inwestowanie na tym rynku jest ryzykowne. Jeœli hotel nie będzie generował zakładanych przez dewelopera czy operatora przychodów, nie będš oni w stanie wypłacać inwestorom obiecanych czynszów – wyjaœnia.

Trzeba być bardzo czujnym. Obiecywane zyski to 5–10 proc. wartoœci nieruchomoœci (rocznie). – Czasem inwestor może liczyć na udział w wygenerowanych zyskach. Dostanie 50–75 proc. – wskazuje Turek. – Niejednokrotnie te dwa systemy wynagradzania sš łšczone. Deweloper obiecuje na przykład zysk w wysokoœci 7 proc. wartoœci nieruchomoœci rocznie, a jeœli zarobi więcej, nadwyżka dzielona jest po połowie – wyjaœnia. Inwestycja powinna się zwrócić w cišgu ok. 15 lat.

Także Marcin Uryga, analityk Emmerson Realty, zwraca uwagę na rosnšcš ofertę nieruchomoœci condo. – Rozwojowi rynku sprzyjajš niskie stopy procentowe oraz większa skłonnoœć Polaków do wypoczywania w kraju – wyjaœnia. Zanim zdecydujemy się na takš inwestycję, trzeba dokładnie przeanalizować warunki najmu. – Trzeba sprawdzić, jak długo obowišzuje gwarantowana stopa zwrotu, czy jest stała w całym okresie obowišzywania umowy. Liczy się także renoma zarówno inwestora obiektu, jak i operatora, któremu powierzono zarzšdzanie nieruchomoœciš.

Pytany o pułapki na tym rynku Bartosz Turek wyjaœnia, że najczęœciej zarabia się jedynie na wynajmie pokoi. – Wszystkie przychody z wynajmu trafiajš do jednego worka, po czym sš dzielone na inwestorów, stosownie do ich wkładów – cen zakupu pokoi – wyjaœnia. – Może być trudno okreœlić przychody wygenerowane przez częœć hotelowš. Inwestorzy nie będš mieli dostępu do systemu hotelowego, który pozwoliłby sprawdzić obłożenie. Wszystko trzeba dokładnie sprawdzić przed podpisaniem umowy. Doradcš musi być zdrowy rozsšdek. SprawdŸmy założenia biznesplanu. Jeœli nie zostanš nam udostępnione chociażby w ogólnej formule, pomińmy projekt. Jeœli dostaniemy kalkulację, do każdego założenia podejdŸmy bardzo krytycznie.

Nie tylko w kurortach

Oferty condo– i aparthoteli znajdziemy nie tylko w miejscowoœciach turystycznych. Takie obiekty budujš w dużych aglomeracjach także deweloperzy mieszkaniowi. Marek Roefler, prezes firmy Dantex, przekonuje, że apartament w condohotelu to atrakcyjna inwestycja, która przynosi pewne zyski. – Coraz więcej inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych, wybiera ten model lokowania kapitału – podkreœla Marek Roefler. – Inwestycja jest ciekawš propozycjš także dla osób, które majš już kilka mieszkań na wynajem i chcš zdywersyfikować portfolio.

Przekonuje, że zapotrzebowanie na powierzchnie noclegowe o wysokim standardzie roœnie i wœród turystów, i wœród biznesmenów.

Prezes Danteksu radzi, by przed zakupem nieruchomoœci zwrócić uwagę na renomę dewelopera i operatora. Trzeba też przeanalizować, jak jest wyliczana stopa zwrotu. Dantex oferuje aparthotele w warszawskiej inwestycji WolskaKwadrat. Powierzchnie mikroapartamentów to 14–31 mkw. Ceny zaczynajš się od 149 tys. zł. Deweloper obiecuje nawet 35 proc. zysku w cišgu pięciu lat.

Takie nieruchomoœci ma w ofercie także J.W. Construction. W inwestycji Wola Invest w Warszawie sš lokale o powierzchni od 21 do 65 mkw. Ceny mkw. lokali zaczynajš się od 9,1 tys. zł. Firma planuje kolejne tego typu inwestycje przy ul. Pileckiego w Warszawie i przy ul. Spokojnej w Gdyni. – To propozycja dla tych, którzy oczekujš większych zysków niż dajš lokaty czy obligacje – mówi Małgorzata Ostrowska, członek zarzšdu J.W. Construction.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.gawronska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL