Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Klient w kłopotach na własne życzenie

Agata Stradomska, ekspert RE/MAX Polska
materiały prasowe
Opis nieodzwierciedlajšcy kluczowych atutów mieszkania czy domu – to częsta słaba strona ofert bezpoœrednich - mówi Agata Stradomska, ekspert RE/MAX Polska.

Rz: Kiedy ostatnio pani ratowała klienta szukajšcego mieszkania z opresji, w którš wpadł na własne życzenie?

Agata Stradomska, RE/MAX Polska: Pamiętam sytuację, kiedy klient zdecydował się kupić mieszkanie z naszej oferty, częœciowo ze œrodków własnych, a częœciowo z kredytu hipotecznego.

Sprawdził swojš zdolnoœć kredytowš i uzyskał informację o doœć szybkim terminie rozpatrzenia jego wniosku kredytowego. Na tej podstawie zawarł umowę przedwstępnš i pomimo rekomendacji, by wydłużyć termin jej wykonania, uparł się, żeby był on krótszy, gdyż doradca kredytowy przewidywał, że w tym terminie sprawa umowy kredytowej będzie załatwiona.

Niestety, jak w wielu podobnych przypadkach, umowy kredytowej nie było na czas. Ponieważ właœciciele przylecieli na umówiony termin zza granicy, planujšc w Polsce tylko kilkudniowy pobyt, nie byli zachwyceni przedłużajšcš się sytuacjš niepewnoœci. W zwišzku z przyjazdem ponieœli znaczne koszty, dlatego planowali odstšpić od umowy przedwstępnej, zachować zadatek i szukać kolejnego nabywcy. Udało nam się przekonać ich do zmiany nastawienia i zgodzili się na dwutygodniowe wydłużenie terminu wykonania umowy i udzielenie pełnomocnictwa, tak, aby inna osoba w ich imieniu mogła podpisać akt notarialny.

Nadmierne zaufanie klienta w sprawie kredytu w tej sytuacji mogło skończyć się utratš kilkudziesięciu tysięcy złotych, które wpłacił sprzedajšcym jako zadatek.

A jakie największe perturbacje pamięta pani przy okazji sprzedaży lokalu?

Klientka jednoczeœnie sprzedawała swoje mieszkanie i kupowała dwa mniejsze – dla siebie i córki. Nabywcy lokalu klientki również sprzedawali swoje mieszkanie, a w chwili podpisywania umowy przedwstępnej byli już po sprzedaży i oczekiwali na przelew œrodków z banku, w którym zacišgnšł kredyt ich kupujšcy.

Nasza klientka i jej córka znalazły swoje nowe mieszkania i także zawarły umowy przedwstępne, zobowišzujšc się do zakupu w okreœlonym terminie. Pech sprawił, że jeden z nabywców mieszkania naszej klientki dostał wypowiedzenie z pracy, co znacznie skomplikowało proces otrzymania kredytu pokrywajšcego różnicę między cenš sprzedanego przez nich lokum, a tego który mieli zakupić. W zasadzie wszystkie trzy transakcje zawisły na przysłowiowym włosku, a nabywcom mieszkania klientki groziła bezdomnoœć. Dzięki zachowaniu zimnej krwi udało nam się wynegocjować zmiany warunków wszystkich trzech umów i wydłużone terminy ich wykonania, a pechowych nabywców skontaktować z dobrym doradcš kredytowym, który znalazł dla nich rozwišzanie finansowe. I choć nie obyło się bez stresu, strachu i łez, wszystkie transakcje zostały sfinalizowane.

Jakie sš najczęœciej popełniane błędy przy samodzielnej sprzedaży mieszkania czy domu przez właœciciela?

Publikacja na jednym czy dwóch portalach to zdecydowanie za mało, abyœmy mogli mówić o szerokiej ekspozycji oferty i dali szansę na dotarcie do niej zainteresowanym kupujšcym.

Opis nieodzwierciedlajšcy kluczowych atutów mieszkania czy domu – to częsta słaba strona ofert bezpoœrednich. Właœciciel nie potrafi spojrzeć na swojš nieruchomoœć oczami nabywcy i wskazać na kluczowe walory, które zainteresujš kupujšcych. Poszukujšcy, nie widzšc w opisie preferowanych wartoœci, omijajš jš, przechodzš do następnej.

Nieprofesjonalne zdjęcia, np. wykonane telefonem komórkowym, nieobrazujšce mieszkania, a nawet często pokazujšce jego nieatrakcyjne wyposażenie, które na dodatek nie stanowi częœci oferty, wypaczajš obraz lokalu. Zdjęcia ciemne, przy złym oœwietleniu, sprawiajš, że lokum wydaje się ponure i nieinteresujšce, a bałagan czy nieestetyczny wyglšd zniechęcajš do dokładniejszego przyjrzenia się ofercie.

Brak znajomoœci rynku i trendów, a co za tym idzie zawyżona cena odstrasza wielu kupujšcych, którzy widzšc, że oferta jest poza ich budżetem, nie zwracajš na niš uwagi. Zauważš jš za to osoby inwestujšce na rynku, którzy widzšc nieznajomoœć realiów rynkowych u sprzedajšcych, proponujš własnš, często zaniżonš cenę.

Błędem jest też brak przygotowana nieruchomoœci od strony formalnej – co powoduje, że kiedy pojawia się kupiec – potrzeba jeszcze wielu tygodni lub nawet miesięcy na wyprostowanie wszystkich zaległych spraw. Nie każdy kupujšcy ma czas i cierpliwoœć, i widzšc trudnoœci często rezygnuje. Szczególnie wtedy, gdy na rynku dostępnych jest wiele innych ciekawych, gotowych do zakupu propozycji.

A jakie pułapki czyhajš na niedoœwiadczonego nabywcę nieruchomoœci?

Nabywcy, zachwyceni mieszkaniem czy domem, nie zawsze dogłębnie sprawdzajš wszystkie dokumenty nieruchomoœci przed podpisaniem umowy przedwstępnej. Pojawiajšce się póŸniej trudnoœci i niepewnoœć zrealizowania transakcji powodujš stres i niepotrzebne napięcia.

Brak wymaganych dokumentów nieruchomoœci (np. potwierdzajšcych legalnoœć zabudowy) może przedłużyć procedurę bankowš lub nawet uniemożliwić zakup nieruchomoœci z kredytem hipotecznym. le wybrany doradca kredytowy może także mieć swój udział w komplikacji i wydłużeniu procesu zakupu.

Lakoniczne lub nieprecyzyjne zapisy w umowie przedwstępnej, która została przygotowana przez osoby niemajšce doœwiadczenia i rozeznania w temacie lub po prostu została œcišgnięta z internetu, mogš w trudnych sytuacjach obrócić się przeciwko niedoœwiadczonym nabywcom.

Brak oceny technicznej obiektu czy lokalu może spowodować, że nabędziemy nieruchomoœć w dużo gorszym stanie technicznym, niż myœleliœmy, a przez to poniesiemy np. wyższe koszty remontu.

CV

Agata Stradomska – licencjonowany poœrednik w obrocie nieruchomoœciami. W branży od 2009 r. Właœcicielka biur nieruchomoœci w sieci franczyzowej RE/MAX Polska oraz menedżer i trener Akademii RE/MAX. Członek Warszawskiego Stowarzyszenia Poœredników w Obrocie Nieruchomoœciami (WSPON).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL