Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Morizon też podnosi agentom ceny ogłoszeń

Fotorzepa, Jerzy Dudek jd Jerzy Dudek
Rok 2018 uderzy agencje poœrednictwa w obrocie nieruchomoœciami po kieszeni. Podwyżki cen ogłoszeń w Otodom to nie koniec.
– Grupa Morizon zdecydowała się na zmiany cennika w konsekwencji zmian na rynku oraz umocnienia pozycji Morizon.pl wœród użytkowników poszukujšcych ofert sprzedaży i wynajmu nieruchomoœci. Podwyżki ogłosiliœmy już w paŸdzierniku i od listopada sukcesywnie wdrażamy je wœród kolejnych grup klientów – mówi Jarosław Œwięcicki, prezes firmy MZN Property, do której należy platforma Morizon. O jakiej wysokoœci podwyżkach mowa? Tego już nie ujawnia. – Cennik jest częœciš indywidualnych umów z klientami, w zwišzku z czym nie jest publicznie dostępny – ucina. Konkretne kwoty padajš jednak w grupach dyskusyjnych agentów w portalach społecznoœciowych. „Dostałam e-maila od Grupy Morizon z informacjš, że od 1 kwietnia podwyższajš cenę pakietu ogłoszeń do 400 ofert z kwoty 223,50 do kwoty 519 zł, a każde ogłoszenie powyżej tego limitu – płatne 1,49 zł" – napisała Krystyna Macišg z agencji Uni-Dom Nieruchomoœci we Wrocławiu.
– Gdy do mnie dotarła wiadomoœć o podobnej treœci, od razu wypowiedziałem umowę z Morizonem – mówi Zbigniew Kubiński, wiceprezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomoœci, prowadzšcy w Łodzi biuro nieruchomoœci Expert. Od 1 lutego 2018 r. nowe ceny abonamentów dla biur wprowadził Otodom. Wraz ze zmianš cen zmieniły się również niektóre przedziały abonamentowe oraz sposób rozliczeń za wystawienia dużej liczby ofert. I tak w przypadku umieszczenia ponad 250 anonsów poza podstawš w wysokoœci 1149 zł, agencja musi zapłacić 3 zł za każde kolejne ogłoszenie (powyżej 250). Otodom tłumaczy, że inwestuje w portal, a podwyżki sš tego konsekwencjš. Tak samo argumentuje Morizon. – Morizon to obecnie największy serwis ogłoszeniowy w Polsce pod względem liczby ofert. Ponadto na rynku sukcesywnie rosnš ceny nieruchomoœci i liczba transakcji, a to też wpływa na wartoœć dostarczanš przez serwisy Grupy Morizon. Podsumowujšc, podwyżki sš konsekwencjš wzrostu jakoœci i wartoœci usług dostarczanych klientom – mówi Œwięcicki. Inaczej sprawę widzš poœrednicy. – Portale do bólu wykorzystujš to, że agencje nieruchomoœci się od nich przez lata uzależniły. Nie patrzš przy tym na realia, w jakich sprzedawane sš nieruchomoœci, chociażby to, że np. domy sprzedaje się zdecydowanie dłużej od mieszkań, czasami kilka lat, ogłaszanie się przez ten czas musi mieć sens ekonomiczny – mówi Kubiński. – Dziœ trwa przecišganie liny. Jaki będzie tego finał, trudno przesšdzić. Platformy wprowadzajšce podwyżki ryzykujš, że poœrednicy nie będš z nimi współpracować. Może się okazać, że portale mocno rozpoznawalne przez potencjalnych kupców nie będš posiadać w swoich zasobach wielu ofert nieruchomoœci – dodaje. MZN Property ma jednak dalekosiężne plany. Jak mówi jej prezes, firma buduje platformę OneStopShop. Jej cel to dostarczenie osobom poszukujšcym nieruchomoœci wsparcia w całym procesie – od poszukiwania, poprzez finansowanie, zawarcie transakcji czy pomoc w przeprowadzce. – W II kwartale udostępnimy Eksperta Online – platformę dystrybucji kredytów hipotecznych online. Będziemy również zacieœniać współpracę z agencjami nieruchomoœci oraz deweloperami, nie tylko w zakresie samych ogłoszeń, ale również wsparcia transakcji – wylicza Œwięcicki.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL