Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Warszawa ściga inne stolice luksusu

Złota44 oraz Cosmopolitan (odpowiednio po lewej i prawej stronie Pałacu Kultury i Nauki) to jedyne luksusowe wieże mieszkalne w Warszawie.
shutterstock
Polski rynek nieruchomoœci premium będzie rósł szybciej niż rynki dojrzałe.
Według wstępnych szacunków firmy redNet w ubiegłym roku sprzedano w Polsce 131 luksusowych apartamentów, o 21 proc. więcej niż rok wczeœniej. Według analityków EY o luksusowym apartamencie można mówić przy cenie rozpoczynajšcej się od 4,7 tys. euro (ok. 20 tys. zł) za mkw. Najdroższe lokale z segmentu premium w Warszawie uzyskujš ceny rzędu 9,5–14,3 tys. euro (40–60 tys. zł) za mkw. W zestawieniu z największymi rynkami to niewiele – w Nowym Jorku górne stawki sięgajš 100 tys. euro za mkw., Londynie ponad 80 tys., Paryżu ponad 60 tys. W Monachium, Berlinie i Amsterdamie to 30 tys. euro.

Atrakcyjny wskaŸnik

– Cena jest jednym z kilku czynników decydujšcych o tym, że dany apartament można uznać za luksusowy – podkreœla Anna Kicińska, partner w dziale doradztwa rynku nieruchomoœci EY. Kluczowymi cechami sš lokalizacja w najlepszej częœci miasta, wysoka jakoœć budynku (dobrze widziany jest udział uznanego architekta) i wykończenia czy unikalny widok. Jak podkreœla ekspertka, o ile w Warszawie dominujš transakcje na rynku pierwotnym, o tyle wysoka œrednia cen luksusowych apartamentów na dojrzalszych rynkach kształtowana jest przez transakcje na rynku wtórnym – z racji mniejszej podaży nowych inwestycji.
EY szacuje, że osišgnięcie pełnej dojrzałoœci zajmie warszawskiemu rynkowi nieruchomoœci luksusowych dekadę. Analitycy oczekujš, że œrednie ceny apartamentów z najwyższej półki będš dalej rosły, dzięki czemu za 3–5 lat zostanš osišgnięte obecne poziomy stawek z Amsterdamu i Berlina, za 6–7 lat Monachium, za 10–11 lat Paryża i Londynu, a za 16–17 lat Nowego Jorku. EY wskazuje, że na rynkach mniej dojrzałych i z niższš premiš za luksus oczekuje się szybszego tempa wzrostu cen niż na dojrzałych rynkach. Czym jest premia za luksus? Analitycy definiujš jš jako stosunek najwyższej ceny nieruchomoœci w segmencie luksusowym do œredniej ceny w segmencie popularnym. W Warszawie ten wskaŸnik wynosi 6,3 wobec 7,6 w Amsterdamie, 7,9 w Paryżu, ponad 9 w Londynie i Berlinie oraz ponad 11 w Nowym Jorku. To oznacza, że poza podkreœleniem statusu społecznego zakup luksusowego mieszkania staje się atrakcyjnš lokatš kapitału.

Dwie wieże

Rynek nieruchomoœci luksusowych w Warszawie to zarówno inwestycje budowane od zera, jak i obiekty rewitalizowane – np. dawne kamienice. W œcisłym centrum stolicy znajdujš się dwa flagowe projekty: wieżowce Cosmopolitan i Złota44. Dominujš jednak obiekty bardziej kameralne – od kamienic po wille. Nieruchomoœci z segmentu luksusowego znajdujš się w centrum, na Starym Żoliborzu, Górnym Mokotowie, Starej Ochocie, Wschodniej Woli i na Saskiej Kępie. W Cosmopolitanie najdroższy apartament został sprzedany za 6 mln zł, œrednia cena za mkw. sięga teraz 31 tys. zł wobec 25,5 tys. zł w 2014 r. Z kolei w Złotej44 kilka dni temu sprzedano mieszkanie za blisko 11 mln zł, co daje około 46 tys. zł za mkw. – w tej inwestycji œrednia cena wynosi 30 tys. zł. Czy w Warszawie jest miejsce na kolejne luksusowe mieszkalne wieże? Anna Kicińska wskazuje, że na dłuższš metę barierš jest ograniczony popyt. W Cosmopolitanie i Złotej44 dominujšcy udział w zakupach majš Polacy. – Cosmopolitan i Złota44 to projekty unikatowe, w œcisłym centrum Warszawy trudno byłoby znaleŸć grunty pod kolejnš inwestycję tego typu. Za to na Woli obserwujemy dynamiczny wzrost segmentu biurowego, więc można się spodziewać, że niektóre projekty planowane jako biurowe zostanš przekształcone w mieszkaniowe – mówi Kicińska. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: a.roguski@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL