Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

#RZECZoBIZNESIE: Jerzy Meysztowicz: Komisja reprywatyzacyjna to element kampanii wyborczej

tv.rp.pl
Odbieramy to jako element kampanii wyborczej ministra Jakiego, który nie ukrywa, że będzie zabiegał o to, żeby być kandydatem na prezydenta Warszawy – mówi Jerzy Meysztowicz, poseł Nowoczesnej i przewodniczšcy sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju, goœć programu Pawła Rożyńskiego.

Goœć przyznał, że komisja reprywatyzacyjna skupia się na Warszawie bo jest to afera. - Te procesy były przejęte przez mafię reprywatyzacyjnš – mówił Meysztowicz.

- Druga kwestia to jednak działanie polityczne. Wiadomo było, że atak pójdzie na prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, która jest z PO – dodał.

Meysztowicz zaznaczył, że w jego ocenie ta komisja jest niekonstytucyjna. - Większoœć prawników tak uważa. Twierdzenie, że ta komisja cokolwiek rozwišże nie jest do końca prawdš. Jeżeli komisja zostanie uznana za niekonstytucyjnš to wszystkie jej decyzje zostanš unieważnione – tłumaczył.

- Być może wyjaœniš się niektóre wypaczone procedury i nielegalne działania – dodał.

Goœć tłumaczył, że może się okazać, iż osoby, które w dobrej wierze wykupiły częœć nieruchomoœci, z dnia na dzień przestanš być ich właœcicielami. - To jest olbrzymie zagrożenie. Zapewnienia ministra Jakiego, że na pewno tak nie będzie, mnie nie przekonuje – mówił.

- Odbieramy to jako element kampanii wyborczej ministra Jakiego, który nie ukrywa, że będzie zabiegał o to, żeby być kandydatem na prezydenta Warszawy – dodał.

Poprzednie ustawy reprywatyzacyjne nie przeszły pełnego procesu legislacyjnego. - Fakt, że nie zrobiono tego na samym poczštku transformacji jest bardzo zły. Wtedy można było większoœć majštku oddać w naturze i nie byłoby z tym problemu. W tej chwili te procesy sš bardzo skomplikowane - ocenił Meysztowicz.

Przypomniał, że w œrodę jest spotkanie zespołu na które zaproszono ministra Jakiego, żeby przedstawił założenia swojej ustawy.

- Jeżeli okaże się, że ten projekt nadaje się do kosza, to będziemy pracować nad projektem, który przeszedł całš œcieżkę legislacyjnš. Oczywiœcie ten projekt musi być przerobiony, bo sytuacja prawna się zmieniła – mówił goœć.

- Sš jeszcze sytuacje takie, że majštek może zostać oddany w naturze – dodał.

Meysztowicz zaznaczył, że jeżeli państwo poniosło nakłady na odbudowę zabytku, to one powinny być uwzględnione. - Wtedy wyceniamy grunt. Można do tego podejœć w sposób racjonalny, ale musi być wola polityczna – mówił.

Podkreœlił, że z brakiem ustawy reprywatyzacyjnej wišżš się straty kulturowe. - Organy, które powinny zadbać o te zabytki, uznały, że lepiej tego nie ruszać, bo wyremontujš, a zaraz będš musieli oddawać. Obiekty niszczały, a te majštki były elementem naszej historii - stwierdził Meysztowicz.

- Po drugie wiele osób w tej chwili jest w podeszłym wieku. Nie wiadomo czy uda się przeprowadzić postępowania spadkowe. Opieszałoœć w pracach nad tš ustawš spowoduje tragedię ludzi, dla których byłby to jedyny majštek – dodał.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL