Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkanie Plus

#RZECZoBIZNESIE: Włodzimierz Stasiak: Mieszkanie plus pomoże dzietności

tv.rp.pl
Chcemy wypracować z architektami takie rozwišzania, gdzie na relatywnie niskim metrażu, w funkcjonalnych mieszkaniach, uda się stworzyć dobre warunki życia – mówi Włodzimierz Stasiak, wiceprezes BGK Nieruchomoœci, goœć programu Michała Niewiadomskiego.

Minšł rok od startu pilotażu programu Mieszkanie plus.

- Udało się zrobić bardzo dużo - ocenił Stasiak.

- W pierwszym okresie musieliœmy zdiagnozować sytuację, jakie sš bariery, szczególnie w obszarze legislacji. Równolegle przystšpiliœmy do zakupu nieruchomoœci gruntowych – dodał.

Goœć zaznaczył, że udało się podpisać ponad 70 listów intencyjnych z samorzšdami.

- One zaowocowały ok. 30 umowami inwestycyjnymi. Łšczna liczba mieszkań, które mogš powstać z tego tytułu to ponad 10 tys. Kilka umów już jest realizowanych, czyli ok. 1200 mieszkań – tłumaczył.

Pierwsze mieszkania będš oddawane w Białej Podlaskiej na poczštku przyszłego roku.

Stasiak zdradził, że najbardziej zaskoczyła sytuacja prawna.

- Musieliœmy działać tak, żeby nasza działalnoœć nie była zakwalifikowana jako pomoc publiczna czy działania niekomercyjne – mówił.

Przyznał, że w projektach realizowanych wspólnie z samorzšdami sš one istotnym partnerem.

- Chcemy nawet, żeby to spółki samorzšdowe czy TBSy były lokalnymi operatorami, którzy będš komercjalizować i utrzymywać nasze nieruchomoœci – mówił.

Stasiak zaznaczył, że działania BGK Nieruchomoœci będš dalej całkowicie komercyjne i będš stanowiły uzupełnienie działań Krajowego Zasobu Nieruchomoœci.

- KZN będzie działał w obszarze nieruchomoœci Skarbu Państwa. My będziemy się koncentrować na współpracy z samorzšdami, deweloperami i też ze spółkami Skarbu Państwa – wyjaœnił.

Dom modelowy

Został rozstrzygnięty konkurs na wielorodzinny dom modelowy.

- Do pierwszego etapu zostało zgłoszonych 75 prac. Do drugiego etapu wyłoniono 12 z których nagrodzono 4 – mówił goœć.

- Cena budowy mieszkania nie mogła przekroczyć 2 tys. zł za mkw. Nie jest to łatwe i wymaga konstruktywnego podejœcia, ale udaje się to – dodał.

Nagrodzone pracownie zostały zaproszone do dalszej współpracy w formule warsztatów, żeby wypracować docelowe rozwišzanie.

- Finalnie powinno powstać kilka projektów. Będš one wykorzystywane jako projekty pierwszego wyboru – zaznaczył Stasiak.

Zdradził, że w tych domach zobaczymy 4-5 kondygnacji.

- Zależy nam na tym, żeby były to mieszkania z windš – mówił.

Przypomniał, że ideš programu Mieszkanie plus było również stworzenie możliwoœci do wzrostu dzietnoœci.

- Trzeba stworzyć warunki do posiadania i wychowywania większej liczby dzieci. Należy jednak pamiętać o ograniczonej zdolnoœci nabywczej polskich rodzin – mówił.

- Staramy się pogodzić te dwa wyzwania, więc chcemy wypracować z architektami takie rozwišzania, gdzie na relatywnie niskim metrażu w funkcjonalnych mieszkaniach uda się stworzyć dobre warunki życia – dodał.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL