Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Czym grozi dodawanie antybiotyków do paszy?

Ekologiczne rolnictwo hamuje rozwój opornoœci bakterii
shutterstock
Profilaktyczne „leczenie" antybiotykami zdrowych zwierzšt może być przyczynš wzrostu lekoopornoœci.

Opornoœć na antybiotyki zabija w Europie około 25 000 osób rocznie. Szacuje się, że do 2050 r. liczba ta przekroczy 10 milionów ludzi na całym œwiecie. Wiele bakterii, takich jak salmonella, powodujšcych poważne infekcje u ludzi, już rozwinęło opornoœć na popularne antybiotyki.

Jak wynika z najnowszych badań opublikowanych w „The Lancet Infectious Diseases", bakterie, które mogš przenosić geny odporne na ampicylinę (jeden z najczęœciej stosowanych obecnie antybiotyków), pojawiły się na kilka lat przed powszechnym stosowaniem tego leku u ludzi.

Analiza molekularna historycznych próbek Salmonelli przeprowadzona przez naukowców z Instytutu Pasteura w Paryżu sugeruje, że gen opornoœci na ampicylinę (blaTEM-1) pojawił się u ludzi w latach 50., kilka lat przed wprowadzeniem antybiotyku na rynek farmaceutyczny. Odkrycia wskazujš również, że możliwš przyczynš tej sytuacji była powszechna praktyka dodawania małych dawek penicyliny do pasz dla zwierzšt w latach 50. i 60. XX wieku.

– Nasze odkrycia sugerujš, że pozostałoœci antybiotyków w œrodowiskach rolniczych, takich jak gleba, œcieki i obornik, mogš mieć znacznie większy wpływ na rozprzestrzenianie się opornoœci, niż wczeœniej sšdzono – mówi kierujšcy badaniem dr Francois-Xavier Weill z Instytutu Pasteura.

Ampicylina – pierwsza penicylina o szerokim spektrum działania w leczeniu zakażeń wywołanych przez Enterobacteria, została wprowadzona na rynek w Wielkiej Brytanii w 1961 r. Wkrótce (w latach 1962–1964) pojawiły się pierwsze ogniska choroby u ludzi wywołane szczepami opornymi na ampicylinę. Infekcje te nie były swoiste dla jednego gatunku. Mogły rozprzestrzeniać się między zwierzętami i ludŸmi.

Ta krótka linia czasu skłoniła naukowców do zbadania pojawienia się opornoœci na ampicylinę. Przetestowano 288 próbek historycznych S. Typhimurium pobranych od ludzi, zwierzšt oraz z żywnoœci i paszy w Europie, Azji, Afryce i Ameryce w latach 1911–1969. Materiał zbadano pod kštem wrażliwoœci na antybiotyki i analizowano go za pomocš sekwencjonowania całego genomu.

Geny opornoœci

Naukowcy odkryli różne geny opornoœci na ampicylinę w 11 izolatach (3,8 proc.) z próbek ludzkich. Co ważne, gen blaTEM-1 znaleziono na plazmidach (mobilne łańcuchy DNA, które mogš się łatwo kopiować i przenosić między różnymi bakteriami) w trzech izolatach pobranych od ludzi we Francji i Tunezji w 1959 i 1960 r.

Autorzy badania zauważajš, że pomimo bliskoœci krajów wektory opornoœci na ampicylinę (głównie z Francji) różniły się od szczepów odpowiedzialnych za pierwsze wybuchy epidemii w Wielkiej Brytanii w latach 60. – To wskazuje, że wczesne pojawienie się opornoœci na ampicylinę było spowodowane wielokrotnymi, niezależnymi przejęciami tych opornych genów przez różne populacje bakterii i ich różnym rozprzestrzenianiu się w kilku konkretnych krajach – dodaje dr Weill.

Zdrowie nad zysk

Ekstensywne stosowanie antybiotyków utrzymuje się w krajach o niskich i œrednich dochodach oraz w rozwijajšcych się gospodarkach, szczególnie w intensywnym rolnictwie, takim jak ryby i skorupiaki. A przecież ostrzeżenia pojawiły się bardzo szybko. Raport brytyjskiego Centralnego Laboratorium Zdrowia Publicznego z 1965 r. donosił, że niskie dawki antybiotyku penicyliny G o wšskim spektrum działania (znanego również jako benzylopenicylina), rutynowo dodawane do paszy dla zwierzšt, mogš przyczynić się do pojawienia się opornoœci na ampicylinę u ludzi.

– Istnieje pilna potrzeba dokonania ponownej oceny stosowania antybiotyków u zwierzšt oraz podejœcia do walki z opornoœciš, uznajšc, że bakterie nie znajš granic, konieczny jest œcisły międzynarodowy monitoring i nadzór zdrowia zarówno ludzi, jak i zwierzšt".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL