Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Smartfon zagraża twojemu mózgowi

pexels.com
Uzależnienie od internetu i korzystania z urzšdzeń mobilnych wpływa na procesy neurologiczne. Na szczęœcie jest to proces odwracalny.

Zauważyłeœ, że Ÿle się czujesz, gdy zapomnisz smartfona, wychodzšc do pracy? Masz problem z koncentracjš, a myœli poruszajš się jak stada małych rybek? A może twoje dziecko jest niepokojšco senne lub rozdrażnione? Naukowcy stwierdzili brak równowagi w chemii mózgu młodych ludzi uzależnionych od smartfonów i internetu.

Coraz więcej osób jest uzależnionych od smartfonów i innych przenoœnych urzšdzeń elektronicznych w zakresie dostępu do informacji, gier, wiadomoœci, a nawet okazjonalnych połšczeń telefonicznych. Rosnš obawy, że szczególnie młodzi ludzie spędzajš zbyt wiele czasu, wpatrujšc się w swoje telefony, zamiast wchodzić w interakcje z innymi ludŸmi. Naukowcy zaczęli się zastanawiać nad długofalowym wpływem takiego zachowania na mózg i możliwymi konsekwencjami takich nawyków.

Profesor neuroradiologii z Korea University w Seulu Hyung Suk Seo wraz z zespołem użył spektroskopii rezonansu magnetycznego (MRS), aby uzyskać unikalny wglšd w mózgi nastolatków uzależnionych od smartfonów i internetu. Spektroskopia rezonansu magnetycznego jest nieinwazyjnš metodš pozwalajšcš na obserwację dynamicznych zmian metabolizmu w oœrodkowym układzie nerwowym, czyli obserwację zmian chemicznych w mózgu.

Badaniami objęto 38 młodych ludzi – 19 młodych, u których zdiagnozowano uzależnienie od internetu lub smartfonów, oraz 19 zdrowych. Badacze korzystali z testów uzależnienia, aby okreœlić jego stopień. Pytania dotyczyły tego, w jakim zakresie korzystanie z internetu i smartfonów wpływa na codzienne czynnoœci, życie społeczne, wydajnoœć, sen i uczucia.

Naukowcy przeprowadzili badania MRS na uzależnionej młodzieży przed terapiš behawioralnš i po niej oraz pojedyncze badanie MRS na pacjentach grupy kontrolnej w celu pomiaru poziomu kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), który pełni funkcję głównego neuroprzekaŸnika o działaniu hamujšcym w układzie nerwowym. Wczeœniejsze badania wykazały, że GABA bierze udział w kontroli wzroku i motoryki oraz regulacji różnych funkcji mózgu. Zbyt wysoki poziom GABA może powodować szereg skutków ubocznych, w tym uczucie sennoœci i lęku.

Wyniki MRS wykazały, że w porównaniu z grupš kontrolnš poziom GABA znacznie wzrósł, zwłaszcza w korze przedniej częœci zakrętu obręczy, u dzieci uzależnionych od smartfona i internetu. Potwierdza to obserwacje, że osoby z tego rodzaju problemem doœwiadczajš niekontrolowanego galopu myœli, problemów z koncentracjš i innych charakterystycznych objawów zachwianej równowagi neuroprzekaŸników.

Dobrš wiadomoœciš jest to, że poziom GABA znacznie się zmniejszył lub znormalizował po terapii poznawczo-behawioralnej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL