Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Trwajš prace nad szczepionkš na raka

Limfocyty T atakujš komórkę nowotworu – zdjęcie ze skaningowego mikroskopu elektronowego
AFP
Szczepionka sprawdziła się w testach na zwierzętach i z udziałem trojga pacjentów z czerniakiem.

Terapeutyczne szczepionki antyrakowe to wielka nadzieja onkologii. Zakładajš one użycie do walki z nowotworami własnych sił organizmu, a nie promieniowania czy chemioterapii. Innymi słowy, nasz układ odpornoœciowy miałby zwalczać guzy tak jak infekcje.

To właœnie próbujš osišgnšć naukowcy z niemieckiego Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji. Na łamach najnowszego magazynu „Nature" opisujš, w jaki sposób wykorzystali nanoczšsteczki niosšce fragmenty RNA uwrażliwiajšce układ odpornoœciowy na charakterystyczne cechy komórek nowotworu. Dzięki temu limfocyty mogły się z tymi „zbuntowanymi jednostkami" rozprawić.

Zespołem kierujš Ugur Sahin i Lena Kranz, specjalizujšcy się w biologii nowotworów. Choć efekty testów na zwierzętach oraz pierwszej fazy badań klinicznych były zaskakujšco dobre, sami naukowcy przyznajš, że sš dopiero na poczštku długiej drogi. U jej kresu może jednak czekać uniwersalna szczepionka na raka – entuzjazmuje się „Nature".

Jak to działa? Badacze przygotowali fragment RNA, który zamknęli w otoczce lipidowej (to właœnie nanoczšsteczki), która zapobiega rozerwaniu nici i zniszczeniu zakodowanej informacji. Otoczka przypomina trochę błonę komórkowš, a dzięki sprytnemu trikowi (ma ujemny ładunek elektryczny) łatwo przyłšcza się do tzw. komórek dendrytycznych. Te komórki to jeden z ważniejszych elementów układu odpornoœciowego – ich rolš jest złapanie antygenu, czšsteczki wykorzystywanej do namierzania celu, i „pokazanie" go limfocytom. Nauczone w ten sposób rozpoznawania wroga limfocyty mogš przystšpić do ataku.

Ponieważ RNA można praktycznie dowolnie zaprogramować, naukowcy mogš kodować w ten sposób dowolne antygeny odpowiadajšce konkretnym typom nowotworów – przekonuje „Nature".

Badacze przetestowali pomysł na specjalnie hodowanych w tym celu myszach. Zwierzęta miały nowotwory płuc w różnych stopniach zaawansowania. U większoœci z nich ogniska choroby zniknęły po 20 dniach od „szczepienia". Podobnie dobre wyniki badacze otrzymali w eksperymentach na małpach – makakach.

Wtedy przyszedł czas na pierwsze testy z udziałem pacjentów. Troje chorych z zaawansowanym czerniakiem wzięło udział w badaniach nad bezpiecznš wielkoœciš dawki. Poczštkowe wstrzyknięcia zawierały bardzo niewielkš iloœć spreparowanych nanoczšsteczek lipidowych. Jedyne negatywne efekty uboczne to przemijajšce objawy przypominajšce grypę – relacjonuje Ugur Sahin.

U pierwszego pacjenta dwa tygodnie po rozpoczęciu eksperymentalnej terapii zmniejszyła się podejrzana zmiana w węŸle chłonnym. U drugiego, któremu wczeœniej chirurgicznie usunięto wszystkie zmiany, po zaszczepieniu choroba już nie wróciła – siedem miesięcy po terapii pozostaje całkowicie zdrowy. Trzeci pacjent, z oœmioma ogniskami przerzutowymi w płucach, poddawany wczeœniej bez efektu kilku różnym terapiom, nie zdradza żadnych postępów choroby.

Sukces? Za wczeœnie jeszcze na œwiętowanie, bo jak przypominajš w komentarzu do badań niemieckich kolegów Jolanda de Vries i Carl Figdor z Uniwersytetu im. Radbouda w Nijmegen, immunoterapia nowotworów to zadanie niewdzięczne. Komórki raka przypominajš bardzo własne komórki organizmu (w końcu nimi sš, tyle że zmutowały), układ odpornoœciowy nie traktuje ich jak wrogów. Ogniskom choroby nie towarzyszy zwykle proces zapalny, charakterystyczny na przykład dla infekcji bakteryjnych, co sprawia, że komórki nie traktujš raka jak wroga.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL