Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Polacy stworzyli protezę ucha środkowego

Fotolia.com
Lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wszczepili pacjentowi pierwszš protezę ucha œrodkowego.

Stworzyli jš naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W ramach badań klinicznych urzšdzenie otrzyma szeœć osób z uszkodzonym narzšdem słuchu. Pilotażowa operacja odbyła się w Klinice Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Nad projektem „Otoimplant" od marca 2016 r. pracuje zespół naukowy pod kierunkiem dr inż. Magdaleny Zišbki z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, która prowadzi go w ramach finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programu Lider.

„Otoimplant" to proteza ucha œrodkowego wykonana z polimeru zawierajšcego bakteriobójcze nanoczšsteczki srebra. Umożliwia rekonstrukcję kosteczek słuchowych w uchu œrodkowym i eliminuje zakażenia bakteryjne. Jego innowacyjnoœć to lekkoœć konstrukcji oraz bakteriobójcze działanie, którego nie majš powszechnie stosowane implanty tytanowe. Proteza zapewni krótszš rekonwalescencję i ograniczy ryzyko zwišzane z powikłaniami i infekcjami.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL