Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Zika poza kontrolš

AFP
14 osób zaraziło się wirusem, choć nie podróżowały do Ameryki Południowej, gdzie wybuchła epidemia. Zapewne infekcja nastšpiła drogš płciowš, co otwiera zupełnie nowy rozdział w walce z chorobš.

Sprawš zajmuje się Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (CDC). Do tej pory sšdzono, że wirus, który prawdopodobnie wywołuje poważne defekty neurologiczne, w tym małogłowie (mikrocefalię) u płodów zarażonych matek, jest przenoszony przeważnie przez komary. Naukowcy sšdzili, że przenoszenie wirusa przez kontakty intymne jest niezwykle rzadkie. Medycyna znała zaledwie kilka takich sytuacji. Badane osoby to kobiety – wœród nich sš ciężarne – które zaobserwowały u siebie symptomy infekcji wywołanej Zikš dwa tygodnie po tym, gdy pojawiły się one u ich partnerów.

„Jesteœmy zaskoczeni liczbš zarażeń. Przewyższa ona nasze przypuszczenia" – powiedziała Anne Schuchat, zastępca dyrektora CDC. Agencja ta powtórzyła wytyczne dla mężczyzn powracajšcych z krajów, gdzie wirus szerzy się z prędkoœciš epidemii, aby korzystali z prezerwatyw albo w ogóle powstrzymywali się od stosunków intymnych, jeżeli ich partnerki sš w cišży. Agencja podała, że na razie nie ma dowodów, że kobiety mogš przekazywać wirusa drogš płciowš, ale zaznacza, że potrzeba więcej badań, by potwierdzić tę tezę.

Naukowcy starajš się teraz znaleŸć odpowiedŸ na wiele pytań, m.in. jak długo wirus Zika może pozostać aktywny w nasieniu męskim. Szybkie znalezienie odpowiedzi na te pytania jest ważne ze względu na dużš liczbę osób przemieszczajšcych się rocznie między USA a krajami Ameryki Południowej. Szacuje się, że tylko w 2014 r. do USA przyjechało z tej częœci œwiata 6,5 miliona goœci. Sytuacja może stać się jeszcze bardziej niepokojšca za kilka miesięcy, gdy w USA rozpocznie się sezon na komary.

W całych Stanach do tej pory odnotowano 90 przypadków zarażenia wirusem Zika. Większoœć jednak to chorzy, którzy złapali wirusa podczas podróży do krajów Ameryki Łacińskiej. Został on po raz pierwszy wykryty w latach 40. ubiegłego wieku w Afryce. W większoœci przypadków wywołuje łagodne objawy – wysypkę, zaczerwienienie oczu, bóle stawów. Wielu pacjentów w ogóle nie zauważa żadnych objawów. Jednak z uwagi na groŸbę dla zdrowia noworodków papież Franciszek, wracajšc z pielgrzymki z Meksyku w ubiegłym tygodniu, powiedział, że w tym przypadku użycie œrodków antykoncepcyjnych „nie jest złem absolutnym".

—Aleksandra Słabisz z Nowego Jorku

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL