Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Płód - prawo czy leworęczny?

shutterstock
Nowe badania potwierdziły, że preferencja ršk jest już znana w okresie prenatalnym; może to mieć wpływ na wczesne rozpoznanie zaburzeń neurologicznych i psychicznych.

Noworodek potrzebuje kilku miesięcy, aby uchwycić przedmiot, kilku lat, aby zaczšć rysować, a następnie pisać. Dopiero wówczas ujawnia rzeczywistš preferencję dla jednej z ršk lub innych częœci ciała. Opublikowany właœnie raport pokazuje, że już w łonie matki preferencje dłoni sš dobrze zdefiniowane, a układ ruchowy bardzo zaawansowany.

Badanie przeprowadzone przez Valentinę Parmę z International School for Advanced Studies z Triestu oraz profesora Umberto Castiello z University of Padua pokazuje, że preferencje ręki sš już dobrze zdefiniowane w 18 tygodniu cišży. Analizujšc charakterystykę kilku ruchów płodowych, badaczom udało się dokładnie przewidzieć skłonnoœci ruchowe dzieci. Analiza predykcyjna zastosowanej metody wydaje się być dobrym punktem wyjœcia do wczesnego rozpoznawania patologii charakteryzujšcych się asymetriš mózgowš, takich jak depresja, schizofrenia i autyzm.

Naukowcy zbadali ruchy płodu, aby przewidzieć preferencje dla lewej lub prawej ręki. Po dziewięciu latach porównali swoje przewidywania, u tych samych, 9 letnich, chłopców i dziewczšt, uzyskujšc dokładnoœć w zakresie od 89% do 100%. Badanie wykazało wysoki poziom dojrzałoœci i specjalizacji motorycznej płodu w macicy. Dokładnoœć metody zastosowanej w tym badaniu otwiera nowe perspektywy dla jej zastosowania w praktyce klinicznej.

Preferencja dla jednej z ršk wynika z silniejszego rozwoju jednej z półkul mózgu, co wišże się z tendencjš do częstszego używania przeciwnej strony ciała. Ludzie, o silniej rozwiniętej prawej półkuli sš leworęczni, a lewej praworęczni. Analiza ruchów płodu mogłaby być wykorzystywana do identyfikacji preferowanej strony, a to umożliwiłyby interweniowanie na wczesnym etapie i rekompensatę ewentualnych problemów rozwojowych.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL