Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Lek nie tylko dla mężczyzn

Fotolia
Naukowcy z Uniwersytetu Œlšskiego ulepszyli działanie tadalafilu – œrodka na zaburzenia erekcji.

Opatentowali metodę otrzymywania wysoce stabilnej, amorficznej formy tej substancji. Amorficzne farmaceutyki działajš szybciej, skuteczniej, sš bezpieczniejsze dla organizmu od œrodków obecnie dostępnych na rynku farmaceutycznym.

Ponad 90 proc. substancji aktywnych zawartych w produktach leczniczych o stałej postaci (tabletki czy kapsułki) to substancje krystaliczne. Leki w takiej formie – ze względu na uporzšdkowanš strukturę wewnętrznš – bardzo często charakteryzujš się słabš rozpuszczalnoœciš w wodzie, co z kolei przekłada się na ich niskš biodostępnoœć.

Alternatywš dla słabo rozpuszczalnych, krystalicznych substancji jest ich nowa postać, uzyskana w wyniku procesu amorfizacji. Ciała amorficzne łšczš w sobie pewne cechy ciał stałych i cieczy – substancja będšca w stanie amorficznym jest ciałem stałym, jednak tworzšce jš czšsteczki sš ułożone w sposób chaotyczny, co bardziej przypomina ciecz.

- Przekształcajšc krystalicznš substancję aktywnš do formy amorficznej jesteœmy w stanie otrzymać produkt znacznie lepiej przyswajalny od materiału poczštkowego - wyjaœnia prof. Marian Paluch z Zakładu Biofizyki i Fizyki Molekularnej Uniwersytetu Œlšskiego.

Wyższa biodostępnoœć leku wynikajšca jedynie ze zmiany formy substancji leczniczej może się przyczynić do redukcji dawki leku, jakš należy podać pacjentowi, aby uzyskać oczekiwany efekt terapeutyczny. W zwišzku z tym spodziewać się można m.in. mniejszej liczby skutków ubocznych powišzanych z nie wchłoniętš z przewodu pokarmowego i zalegajšcš w nim częœciš substancji czynnej.

Jednym z ograniczeń amorficznych farmaceutyków jest ich termodynamiczna niestabilnoœć. Oznacza to, że wraz z upływem czasu mogš one ulec rekrystalizacji i stracić swe właœciwoœci. Dlatego aby substancja czynna w formie amorficznej mogła wejœć na rynek, musi być fizycznie stabilna przez minimum trzy lata.

- Dzięki zastosowanym rozwišzaniom otrzymujemy czysty, stabilny zwišzek, który łatwo można przetworzyć, by nadać mu końcowš postać leku, na przykład formę tabletki. Stabilnoœć, znakomita przyswajalnoœć oraz niskie koszty produkcji amorficznej postaci tadalafilu wróżš wysoki potencjał stosowania opatentowanego rozwišzania – powiedział współautor patentu prof. Kamil Kamiński.

ródło: rp.pl/ PAP

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL