Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Nie znamy 99 proc. żyjšcych w naszych organizmach drobnoustrojów

fotolia
Stanfordzkie badanie fragmentów DNA kršżšcych we krwi sugeruje, że żyjšce w nas mikroby sš znacznie bardziej zróżnicowane niż wczeœniej sšdzono.

Badanie opublikowane 22 sierpnia w czasopiœmie National Academy of Sciences zostało zainspirowane ciekawš obserwacjš. Stephen Quake, profesor bioinżynierii i fizyki stosowanej, członek Stanford Bio-X wraz z zespołem poszukiwali nieinwazyjnych sposobów prognozowania, czy system immunologiczny pacjenta z przeszczepem uzna nowy narzšd za obcy. Tradycyjnš metodš sprawdzajšcš, czy organ został odrzucony czy nie jest biopsja. Pacjent musi również spędzić przynajmniej kilka godzin w szpitalu na obserwacji.

Członkowie zespołu Quake’a stwierdzili, że jest lepszy sposób. Miała to być analiza próbek krwi w poszukiwaniu wolnych nici DNA i jego fragmentów kršżšcych swobodnie w osoczu. Oprócz częœci DNA pacjenta i dawcy narzšdu, uzyskano także obszerny obraz kolekcji bakterii, wirusów i innych mikrobów, które tworzš mikrobiom danej osoby.

Pobrano próbki krwi 156 pacjentów po przeszczepie serca, płuc i szpiku kostnego wraz od 32 ciężarnych kobiet. (Cišża, podobnie jak leki immunosupresyjne przyjmowane przez pacjentów z przeszczepami, zmieniajš również system immunologiczny, chociaż w sposób bardziej skomplikowany i mniej zrozumiały).

Zaskoczeniem dla naukowców był fakt, że spoœród wszystkich fragmentów DNA nie pochodzšcych od człowieka, 99 proc. nie pasowało do niczego, co można było znaleŸć w istniejšcych genetycznych bazach danych.

Mark Kowarsky, student z laboratorium Quake'a, zajšł się badaniem nieznanych fragmentów DNA. Większoœć z nich przypominała proteobakterie i niezidentyfikowane wirusy Torque teno (TT). Zwykle wišże się je z obniżonš odpornoœciš ale nie sš uznawane za chorobotwórcze.

- Dzięki tej pracy podwoiliœmy liczbę znanych wirusów z tej rodziny - powiedział Quake. - A co ważniejsze, znaleŸliœmy zupełnie nowš grupę wirusów TT. Wœród nich jedna grupa zaraża ludzi, a inna zwierzęta, ale wiele z tych, których odkryli naukowcy, nie mieœci się w żadnej ze znanych grup - dodał.

Quake ma nadzieję badać mikrobiomy innych organizmów, ponieważ jest wiele rodzajów wirusów, które przenoszš się z innych gatunków na ludzi. To może być zwišzane z chorobami, których przyczyn dotšd nie zidentyfikowano.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL