Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Tatuaż jak trucizna

shutterstock
Tatuaż może być niebezpieczny ze względu na możliwoœć zakażenia i toksyczne składniki farb.

Naukowcy z Wydziału Zdrowia Publicznego Œlšskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przebadali stosowane przez tatuażystów barwniki pod kštem zawartoœci w nich metali ciężkich. Próbki badano na zawartoœć kadmu, ołowiu cynku, arsenu, chromu oraz rtęci.
Badania wskazały na znaczšcš zawartoœć toksycznych metali ciężkich w tuszach do tatuażu, która różniła się jednak w zależnoœci od koloru i producenta tuszu. Tusze kolorowe zawierajš kadm, ołów i arsen w większych stężeniach niż tusze czarne, częœciej stosowane. Oprócz metali ciężkich pigmenty mogš zawierać nanoczšsteczki, ftalany i węglowodory, które mogš oddziaływać szkodliwie na gospodarkę hormonalnš, a niektóre z nich majš działanie rakotwórcze. Wykorzystywanie tuszów kolorowych w gęstych wzorach i dla pokrycia dużej powierzchni ciała może stanowić ryzyko dla zdrowia. Najbardziej zanieczyszczone okazały się tusze koloru zielonego, stwierdzono w nich wysokš zawartoœć bardzo toksycznego arsenu.

Badacze ze Œlšskiego Uniwersytetu Medycznego przywołali też wyniki badań nad barwnikami prowadzonych za granicš. Niemieccy naukowcy wstrzyknęli tusze do tatuażu pod skórę myszy - 32 proc. barwnika zniknęło 42 dni po wstrzyknięciu, większe czšsteczki skumulowały się w węzłach chłonnych, a nanoczšsteczki dostały się do krwioobiegu i zostały rozprowadzone po organizmie. 

Potwierdza to eksperyment przeprowadzony w Chinach w 2009 r., w którym pod skórkę szczurów wstrzyknięto nanoczšsteczki i mikroczšsteczki srebra. Mikroczšsteczki nie przedostały się do krwioobiegu, natomiast nanoczšsteczki były transportowane do nerek, wštroby, œledziony, płuc oraz mózgu. 

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL