Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Cholesterol zabija polskie rodziny

123RF
Nawet 150 tys. Polaków grozi przedwczesna œmierć lub kalectwo w wyniku hipercholesterolemii rodzinnej. Brakuje diagnostyki i leczenia tej groŸnej choroby.

W Polsce brak kompleksowej opieki nad dotkniętymi jednš z najczęstszych chorób genetycznych. Hipercholesterolemia rodzinna występuje z częstoœciš jeden na 250 urodzeń w przypadku, gdy dziedziczona jest po jednym rodzicu, i jeden na milion urodzeń, gdy geny pochodzš od ojca i matki. Na leczenie skrojone do potrzeb najciężej chorzy mogš liczyć tylko w kilku miejscach w Polsce.

Diagnozę pacjent poznaje najczęœciej, gdy jest już za póŸno, by zapobiegać najgroŸniejszym skutkom choroby – po zawale serca lub udarze mózgu. Potwierdza jš badanie genetyczne, które lekarze ordynujš, gdy epizod naczyniowy przytrafia się osobie w młodym wieku: 30- lub 40-latkowi, a z wywiadu rodzinnego wynika, że któreœ z rodziców wczeœnie zachorowało na serce lub zmarło młodo na udar lub zawał.

– Wówczas badaniem obejmujemy całš rodzinę, bo w przypadku dzieci istnieje aż 50-procentowe prawdopodobieństwo, że rodzic przekazał im to schorzenie. W hipercholesterolemii rodzinnej liczy się jak najszybsze wdrożenie leczenia i zapobieganie groŸnym skutkom odkładania się cholesterolu w naczyniach krwionoœnych – tłumaczy prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i kierownik tamtejszej I Katedry i Kliniki Kardiologii. Jednostka jako jedna z niewielu w Polsce prowadzi poradnię hipercholesterolemii rodzinnej, której pacjenci mogš liczyć nie tylko na diagnostykę genetycznš i poradę lekarskš, ale także skomplikowane zabiegi w przypadkach niepoddajšcych się standardowemu leczeniu farmakoterapiš. Dziesięciu pacjentów co dwa tygodnie przyjeżdża tu na LDL-afarezę, czyli rodzaj dializy, oczyszczajšcej krew z nadmiaru cholesterolu.

Hipercholesterolemia polega na nadprodukcji cholesterolu, który potrafi osišgać poziom znacznie przekraczajšcy normy dla ludzi zdrowych (w skrajnych wypadkach nawet 800 i 1000 mg/dl przy normie do 190 mg/dl). Jego nadmiar już u dzieci odkłada się w naczyniach krwionoœnych w postaci blaszek miażdżycowych.

– Dlatego tak ważne jest, by badaniem cholesterolu we krwi objšć już uczniów szkoły podstawowej, np. włšczajšc lipidogram do bilansu dziesięciolatka – uważa prof. Marcin Gruchała. I dodaje, że specjalistom leczšcym hipercholesterolemię rodzinnš zależy na tym, by NFZ wyodrębnił œwiadczenie kompleksowego leczenia, dzięki któremu opiekš będzie można objšć całe rodziny.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że jest otwarte na dyskusje na temat wyodrębnienia opieki kompleksowej nad pacjentami z hipercholesterolemiš rodzinnš. Okazjš do dyskusji będzie spotkanie z lekarzami 20 wrzeœnia. – Bardzo cieszymy się z tego, że resort wykazał zainteresowanie rozwišzaniem tego problemu w sposób systemowy – mówi prof. Gruchała.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL