Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Od muzyki głowa nie (tylko) boli

Anna Sikorska
archiwum prywatne
Rozmowa z Annš Sikorskš, terapeutkš dŸwiękiem, muzykiem.

Okazuje się, że to, jakie akordy uważamy za przyjemne, zależy od kultury. Czy można powiedzieć, że dla wszystkich ludzi wspólne jest to, że ma ona wpływ na nasze zachowanie?

DŸwięki wpływajš na emocje. Przywołujš wspomnienia, a w zwišzku z tym, poœrednio wpływajš na zachowanie. Subiektywnie majš wpływ na to, co czujemy. Zależy to od gustu, od tego, jak każdy z nas odbiera muzykę i co wtedy czuje. Jeżeli chcemy się zrelaksować, to muzykš, która będzie na nas najlepiej oddziaływać, będzie ta, jakš lubimy. Może na nas wpłynšć dzięki odpowiednio dobranej harmonii, melodii, czasami samego dŸwięku. Sš badania, które pokazujš, że muzyka oddziaływuje nie tylko na emocje, lecz także na ogólne funkcjonowanie organizmu, m.in. na mózg i fale mózgowe.

Czy gatunek muzyki może sterować naszymi emocjami?

Może, chociaż ma to zwišzek z tym, co mamy już zapisane w naszej podœwiadomoœci. Przykładowo – w supermarketach muzyka dobierana jest w taki sposób, żeby słuchajšcy czuli się zrelaksowani. Bo to wpływa na iloœć kupowanych produktów, wybór droższych artykułów. Ponieważ muzyka ta przeważnie kojarzy się z czymœ ciepłym, pozytywnym. Mówię tu np. o puszczaniu kolęd w okresie przedœwištecznym. Ten typ muzyki sprzyja temu, że ludzie chętniej chcš się dzielić radoœciš z innymi i kupować prezenty.

A czy poziom decybeli ma znaczenie? Na przykład im głoœniejsza muzyka, tym lepiej się czujemy?

Nie warto uogólniać. Każdy z nas odbiera muzykę inaczej. W jednym okresie życia, głoœna muzyka będzie sprzyjajšca, w innym – ktoœ może jej nie zdzierżyć. Natomiast faktem jest, że głoœnoœć ma znaczenie, jeœli chodzi o motywację i pobudzenie naszego ciała. Chociażby na koncertach – my wtedy tego potrzebujemy. Cichsza muzyka sprzyja relaksacji, uspokojeniu.

Czy odbiór muzyki może zależeć od tego, czy korzystamy ze słuchawek albo głoœników?

Jeżeli słuchawki sš na uszach, to dŸwięki bardziej bezpoœrednio wpływajš na nasz umysł. Wtedy fale dŸwiękowe przechodzš bezpoœrednio przez głowę i fizycznie na nas oddziałujš. Może mieć to bardziej prozaiczne znaczenie – muzyka ze słuchawek wpływa na słuch, więc może rozboleć nas głowa.

- Rozmawiał Jan Ziętara

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL