Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media

Kurski na cztery lata wzišł TVP

Jacka Kurskiego poparło czterech z pięciu członków RMN.
PAP, Marcin Obara
Nowy-stary prezes telewizji publicznej wygrał konkurs. Chce półtora roku spokoju.

Jacek Kurski dopišł swego: Rada Mediów Narodowych (RMN) wybrała go na prezesa Telewizji Publicznej w postępowaniu konkursowym. Wbrew spekulacjom medialnym nie było czarnego konia, konkursu nie unieważniono ani nie zawieszono. – Rozkład głosów w RMN pokazał, że tylko Jacek Kurski miał szansę na bezwzględnš większoœć głosów, i poparłam w zwišzku z tym Jacka Kurskiego – na goršco komentowała decyzję Rady Joanna Lichocka z PiS, członek RMN.

Za kandydaturš Kurskiego głosowało czworo członków RMN: Krzysztof Czabański, Elżbieta Kruk, Joanna Lichocka (wskazani przez PiS) i Grzegorz Podżorny (Kukiz'15). Przeciwko był Juliusz Braun – były prezes TVP, zwišzany z PO.

To zwycięstwo dotychczasowego prezesa telewizji publicznej. – Musiało dojœć do zawarcia układu z Kukiz'15 – mówi nam osoba zorientowana w kulisach postępowania konkursowego. – Lichocka walczyła do końca, ale nie dała rady.

Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu z Kukiz'15, stanowczo jednak podkreœla w rozmowie z „Rzeczpospolitš", że Grzegorz Podżorny jest niezależnym członkiem RMN, a ruch nie miał żadnego wpływu na to, jak głosował.

Kurski, majšcy w PiS wielu wrogów, własnemu sprytowi i determinacji oraz sympatii prezesa Kaczyńskiego zawdzięczać może stanowisko, o którym marzył i które wreszcie przypadło mu na normalnš czteroletniš kadencję, bez poczucia tymczasowoœci i całkowitej zależnoœci od Rady Mediów Narodowych. Nieoficjalnie mówi się, że w tej batalii mógł liczyć także na poparcie szarej eminencji w PiS, Joachima Brudzińskiego.

Konkurs ogłoszono po tym, gdy w sierpniu RMN niespodziewanie odwołała Kurskiego ze stanowiska prezesa. Wniosek złożyła Joanna Lichocka, motywujšc go spadkiem oglšdalnoœci TVP i złš sytuacjš finansowš. Szefowš TVP miała zostać Małgorzata Raczyńska-Weinsberg, była dyrektor TVP 1, blisko zwišzana z rodzinš Jarosława Kaczyńskiego. Ale w przerwie obrad RMN Czabańskiego i Lichockš wezwał do siebie prezes PiS. Po tym spotkaniu podjęto drugš uchwałę, która pozostawiała Kurskiego na stanowisku do 15 paŸdziernika, czyli do momentu rozstrzygnięcia konkursu.

Stanęły do niego 23 osoby, z których w finale pozostała czwórka: Jacek Kurski, Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor TV Biełsat, Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, i reżyser Bogdan Czajkowski.

W œrodę po ogłoszeniu wyników konkursu zarówno Lichocka, jak i Czabański gratulowali Kurskiemu. – Osobiœcie cieszy mnie to, że Jacek Kurski wycišgnšł wnioski z różnych uwag, które słyszał z różnych stron, i zaprezentował bardzo ciekawy, dynamiczny program działania telewizji – mówił przewodniczšcy RMN.

„Pokerowym zagraniem" nasz rozmówca z PiS nazywa puszczenie w obieg medialny przed finalnym posiedzeniem RMN informacji o przygotowywanej przez posłów PiS nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zgodnie z którš nadzór nad wyborem zarzšdów mediów publicznych miałaby KRRiT, a nie RMN.

– Widmo podporzšdkowania KRRiT oraz bezpoœrednie rozmowy prezesa tuż przed rozstrzygnięciem zadecydowały, że Kurski dostał to, co chciał – wyjaœnia nasz rozmówca.

Nowelizacja na razie nie ujrzała zresztš œwiatła dziennego. – Teraz to już chyba niepotrzebny dokument, bo prezes przeforsował swojš wolę, a Krzysztof Czabański uratował głowę – komentuje nasz rozmówca.

Po wyborze Jacek Kurski poprosił o „półtora roku spokoju".

Opinie

Krzysztof Luft, były członek KRRiT

Spodziewałem się takiego wyniku postępowania konkursowego. Jacek Kurski był jedynym z trojga poważnych kandydatów, który wykazywał nie tylko wielkš zbieżnoœć ideowš z partiš rzšdzšcš, ale gwarantował także stuprocentowš dyspozycyjnoœć. Był przecież spin doktorem tej partii. Przez ostatnie miesišce na stanowisku prezesa TVP nieraz tego dowodził.

Oczywiœcie wiadomo było, że do tego konkursu nie majš co się zgłaszać osoby, które nie wspierajš obozu Prawa i Sprawiedliwoœci, ale jednak przesłuchania zorganizowano w sposób otwarty. Nie mam wštpliwoœci, że to dorobek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i dobrze, że chociaż ten standard utrzymano. Ale i tak dla każdego obserwatora jest jasne, że decyzja o tym, kto ma być prezesem telewizji publicznej, nie zapadła wcale w gronie członków Rady Mediów Narodowych.

—not. zzuz

prof. Wiesław Godzic, medioznawca i filmoznawca, SWPS

Jacek Kurski będzie prezesem zależnym od partii i układów politycznych. A my najpierw potrzebujemy debaty o mediach publicznych, a potem dopiero możemy szukać menedżera. Ekscytujemy się wyborem prezesa, a nie tym, do czego ma on doprowadzić. Nie chodzi o człowieka, który znajdzie nagle 2 mld. Jeœli chcemy, żeby w dobie konkurencji mediów prywatnych i internetu media publiczne nie zaginęły, potrzebna jest inna debata, nie o tym, jak silne ktoœ ma poparcie polityczne. Tym razem grupa czterech osób w RMN wybierajšca prezesa była zwarta, głosowali razem, to œwiadczy o tym, że to człowiek polityki, jej zakładnik.

Prezes nie jest od tego, by układać ramówkę i dyktować scenariusze. Ma wyławiać ludzi, którzy to potrafiš najlepiej, i wiedzieć, w jakiej kondycji jest firma, jak silna jest konkurencja. Musi szukać osobowoœci, a nie się ich pozbywać, jak się to ostatnio w TVP działo.

—not. zzuz

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL