Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media

"NYT": Front walki o wartości Zachodu przebiega przez Polskę

Prof. Kupchan okreœla polski rzšd mianem "populistycznego"
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Unia Europejska jest ostatniš liniš obrony Zachodu - pisze w "New York Times" prof. Charles A. Kupchan, był członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA, wykładowca stosunków międzynarodowych. Prof. Kupchan dodaje, że linia frontu walki o wartoœci Zachodu przebiega dziœ przez Polskę.

Prof. Kupchan uważa, że prezydent Donald Trump sprawił, że USA odeszły od roli państwa będšcego forpocztš ideałów republikańskich - wypomina przy tym Trumpowi, że ten podziwia sposób rzšdzenia jaki praktykuje Władimir Putin.

 

"Kiedy pokusa zwrócenia się ku nacjonalistycznemu populizmowi zatacza coraz szersze kręgi, Europa musi utrzymać fort Zachodu. Pierwsza bitwa toczy się w Polsce, która coraz bardziej odchodzi od liberalizmu" - czytamy w "New York Times". Prof. Kupchan dodaje, że UE musi "zdecydowanie stanšć w obronie wartoœci Zachodu".

Następnie prof. Kupchan pisze, że "populistyczny rzšd Polski" próbuje zdobyć kontrolę nad mediami informacyjnymi, upolitycznia służbę cywilnš i "zastrasza intelektualistów oraz organizacje społeczne". W artykule czytamy też o przyjętych w grudniu ustawach o SN i KRS, które - w ocenie autora - "zagrażajš niezależnoœci sšdownictwa".

Prof. Kupchan ocenia, że w odpowiedzi na te działania Bruksela "podjęła właœciwe kroki ostrzegajšc, że Warszawa może zostać ukarana" jeœli będzie postępować niezgodnie z fundamentalnymi dla UE wartoœciami takimi jak "demokracja, równoœć, rzšdy prawa i poszanowanie praw człowieka". Odnotowuje przy tym uruchomienie przez KE procedury z artykułu 7 traktatu unijnego.

W ocenie prof. Kupchana działania te spotkały się już z reakcjš Warszawy - na co jego zdaniem wskazuje rekonstrukcja rzšdu i spotkanie Mateusza Morawieckiego z przewodniczšcym KE Jeanem-Claudem Junckerem. "Ale tym posunięciom muszš towarzyszyć jakieœ konkretne kroki zmierzajšce do korekty nieliberalnego kursu Polski" - zaznacza. "UE musi nadal wywierać presję" - dodaje.

Według prof. Kupchana UE musi stosować takš politykę wobec Warszawy nie tylko dla dobra liberalnej demokracji w Polsce, ale również dla "demokratycznego mandatu" samej Unii. "Projekt integracji europejskiej jest atakowany przez te same populistyczne i nacjonalistyczne siły, które spotykamy w Polsce" - pisze. I przekonuje, że UE - dla własnej wiarygodnoœci - powinna podjšć wysiłki zmierzajšce do odebrania Polsce prawa głosu w UE.

Autor artykułu przyznaje jednoczeœnie, że takie kroki nie gwarantujš, że Polska zawróci z obranej przez obecny rzšd drogi. Co więcej - jak pisze Warszawa może użyć argumentu o "zagranicznej ingerencji" do dalszego ograniczania wolnoœci obywatelskich. "Niech i tak będzie. UE musi bronić swojej własnej demokratycznej wiarygodnoœci, nawet jeœli nie może skłonić Polski do tego, by postępowała według takich (demokratycznych) reguł".

"Waży się los Polski, Europy i Zachodu" - podkreœla prof. Kupchan.

ródło: New York Times

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL