Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media

Jacek Kurski nie będzie persona non grata w Opolu. Wniosek KOD odrzucony

Fotorzepa, Piotr Guzik
Radni Opola odrzucili projekt Komitetu Obrony Demokracji, który uznawał prezesa TVP Jacka Kurskiego za persona non grata w tym mieœcie.

Projekt złożony przez członków KOD jest reakcjš na kontrowersje jakie towarzyszyły organizacji tegorocznego festiwalu polskiej piosenki. Podczas przygotowań wielu artystów wycofało swój udział. Następnie doszło do spięcia między Telewizjš Polskš a władzami miasta.

Ostatecznie festiwal nie odbył się w czerwcu, artyœci wystšpili we wrzeœniu.

Zdaniem miejscowych członków KOD do sytuacji doprowadził prezes TVP Jacek Kurski. Pod uchwałš podpisali się również mieszkańcy miasta, łšcznie ponad 300 osób.

"Wnioskujemy o przyjęcie tej uchwały, aby wyraŸnie i dobitnie przeciwstawić się poczynaniom prezesa Jacka Kurskiego, którego działalnoœć, cenzorskie zapędy i spowodowany tym bojkot artystów, doprowadził do braku możliwoœci przeprowadzenia KFPP w Opolu w ustalonym wczeœniej terminie. [...] Nie można też zapomnieć o stratach finansowych, które poniosło miasto, opolscy przedsiębiorcy, czy chociażby ludzie zaangażowani bezpoœrednio w tworzenie festiwalu. Straty te można odzyskać w procesach, jakie ludzie ci powinni wytoczyć TVP S.A., niemniej jednak strat wizerunkowych łatwo odrobić się nie da" - zapisano w projekcie.

Członkowie KOD tłumaczyli póŸniej na miejskiej sesji, że ich uchwała ma charakter symboliczny i nie zablokujš w ten sposób przyjazdu Kurskiego do Opola. Uchwałę poparli miejscy radni z ramienia Platformy Obywatelskiej.

Zdaniem pozostałych radnych przyjęcie uchwały może doprowadzić do pogorszenia stosunków z Telewizjš Polskš. O rozwagę prosił również wiceprezydent Maciej Wujec.

Za uchwałš było 9 radnych, 15 było przeciw. 5 osób wstrzymało się od głosu.

ródło: nto.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL