Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media

Pułapka na biznes i kontrrewolucja

rp.pl
„Rzeczpospolita” na pierwszej stronie zapowiada œrodowy debiut na NewConnect spółki Gremi Media - wydawcy tego tytułu oraz „Parkietu”. Jak podaje, to zwieńczenie szeœciu lat budowy grupy mediowej przez Grzegorza Hajdarowicza i trampolina do dalszego rozwoju. Wartoœć spółki budowana jest wokół dwóch dzienników koncentrujšcych się na biznesie, finansach i prawie, kierowanych do profesjonalistów.

„Rzeczpospolita” ostrzega, że w rzšdowych zachętach firm do inwestycji kryje się pułapka. Choć wicepremier Morawiecki zapowiedział odejœcie od ograniczeń terytorialnych przy zwolnieniu od podatku dochodowego, to diabeł tkwi w szczegółach. A projekt zawiera niepokojšce ograniczenia. Tzw. małe klauzule obejœcia prawa podatkowego w PIT i CIT, analizuje gazeta.

„Rzeczpospolita” ma także rozmowę z Rafałem Trzaskalskim, kandydatem PO na prezydenta Warszawy. Mówi on m.in. o pomnikach Lecha Kaczyńskiego, reprywatyzacji, marszach ONR i pomyœle zburzenia Pałacu Kultury.

„Gazeta Wyborcza” w czołówce podaje, że ponad 1,1 mln zł wydał w 2016 r. ZUS na umowy-zlecenia o wartoœci od kilku do 125 tys. zł. Dostawali je m.in. obecni wiceprezesi Zakładu oraz doktorantki prezes Gertrudy Uœcińskiej i jej współpracownicy z uczelni. Na stronie internetowej gazeta zamieszcza pełnš listę tych umów.

„GW” wskazuje, że będzie centralna kontrola cen wody i rzšd obiecuje, że nie będzie podwyżek. Choć inwestycje wodno-kanalizacyjne sš konieczne i kosztowne - i dziœ podnoszš nasze rachunki za wodę. Zmiana nastšpi, bo w miejsce samorzšdowców stawki będzie ustalać centralny regulator. Przychodzš na myœl dawne, a słusznie minione, czasy.

„GW” przynosi też informację niezwykle ważnš dla wszystkich ciekawych œwiata. Otóż odkryto najstarszego przodka człowieka. Skamieniałe szczštki pierwszego ssaka majšcego bezpoœredni zwišzek z rodzajem ludzkim znaleziono nie w Afryce, ale na słynnym Wybrzeżu Jurajskim w Dorset w Anglii. Był on mały, przypominał szczura. Ale przecież żył 145 mln lat temu w czasie, kiedy Ziemiš niepodzielnie rzšdziły dinozaury. A w takim towarzystwie lepiej było nie rzucać się w oczy.

„Dziennik Gazeta Prawna” przyjrzał się pracy do Trybunału Konstytucyjnego. Wyszło, że liczba spraw kierowanych do sšdu konstytucyjnego drastycznie spada. W pierwszych dziewięciu miesišcach tego roku wpłynęło ich 261. To aż ponad dwukrotnie mniej niż w 2015 r. Spadek zaufania do TK widoczny jest przede wszystkim na przykładzie skarg konstytucyjnych składanych przez obywateli oraz pytań prawnych kierowanych do TK przez sšdy.

„DGP” jako jedyna gazeta zauważył, że dziœ przypada rok od niespodziewanego zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w USA. Dziennik poœwięca niemal cztery strony na podsumowanie tego okresu. Ogólny wniosek jest taki, że choć nie spełniły się prognozy, że Trump doprowadzi do gospodarczej katastrofy, to jednak sukcesów też nie ma.

„Parkiet” dotarł do nowej strategii Pekao. Sš w niej ambitne cele: największa kapitalizacja wœród polskich banków, wzrost zysków, wysoki wskaŸnik zwrotu z kapitału, ekspansja poza Polskš.

„Parkiet” wskazuje, że mimo ogólnego negatywnego nastawienia inwestorów częœć małych i œrednich spółek przekonała ich do siebie. Gazeta je wskazuje, opisuje i analizuje, czy wcišż majš argumenty, by ich akcje kontynuowały zwyżki.

„Puls Biznesu” twierdzi, że na drewno z wiatrołomów po ostatnich huraganowych wiatrach nad Polskš apetyt ma nie tylko branża drzewna, ale również… wielka energetyka. Lasy Państwowe majš coraz większy problem ze sprzedażš nagłej nadwyżki surowca. Wyjœciem jest jego sprzedaż energetyce.

„PB” przyjrzał się sytuacji w Marvipolu. Otóż podział biznesu spółki na częœć motoryzacyjnš i deweloperskš ma wykreować 250-300 mln zł dla akcjonariuszy. Firma ma kolejne pomysły na biznesowš ofensywę.

Z tygodników w œrodę ukazuje się „Polityka”. A w niej czytamy, że Polskš rzšdzi Jarosław Kaczyński stojšcy w rozkroku na trumnach Piłsudskiego i Dmowskiego. Z obu tradycji czerpie jednak głównie to, co mało chwalebne.

Tygodnik pod znaczšcym tytułem „Ociemnienie” wymienia zjawiska, które obserwujemy w kraju, Europie i Ameryce. To fala pseudonaukowych głupstw zalewajšca publicznš debatę. Populizm dominujšcy nad zasadami liberalnej demokracji. „Polityka” stawia więc pytanie, czy mamy już do czynienia z „kontrrewolucjš antyoœwieceniowš”, ale zgodnie z zasadami logiki i języka chodzi chyba raczej albo o rewolucję antyoœwieceniowš, albo o kontrrewolucję skierowanš przeciwko oœwieceniu...

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL