Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media

Dziennikarze odchodzš z SDP. "Polskie Radio i TVP stały się tubš propagandowš partii rzšdzšcej"

Roman Graczyk
Fotorzepa, Robert Gardziński
Roman Graczyk i Janusz Poniewierski ogłosili rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. "Powodem naszej decyzji jest brak adekwatnej reakcji Stowarzyszenia na praktyki dokonujšce się w mediach publicznych, od czasu ich politycznego przejęcia przez obecny rzšd" - tłumaczš w oœwiadczeniu na łamach czwartkowej "Rzeczpospolitej".

Dziennikarze, członkowie Oddziału Krakowskiego SDP, zwracajš uwagę, że po wymianie władz w TVP i Polskim Radiu po wyborach w 2015 roku "doszło do drastycznego upolitycznienia i upartyjnienia programów Polskiego Radia SA i Telewizji Polskiej SA, a anteny te stały się tubš propagandowš partii rzšdzšcej".

"Media zwane dawniej publicznymi, a obecnie narodowymi, tworzš obraz rzeczywistoœci drastycznie nieadekwatny do faktów. Kreujš pewnego rodzaju ťnierzeczywistoœćŤ – zjawisko, którego powrotu w suwerennej Polsce nie oczekiwaliœmy w najczarniejszych snach" - punktujš w oœwiadczeniu Graczyk, będšcy także członkiem Naczelnego Sšdu Dziennikarskiego SDP, i Poniewierski.

"Wobec tak drastycznego łamania dziennikarskich standardów SDP powinno w sposób jednoznaczny dać wyraz przywišzania do wartoœci ważnych dla utrzymania ładu medialnego opartego na wolnoœci słowa" - zwracajš uwagę dziennikarze. Ich zdaniem reakcje stowarzyszenia sš jednak "wštłe i rzadkie", co oznacza "abdykację z podstawowej powinnoœci zwišzku dziennikarskiego".

"Nie wypełniajšc jej, SDP stawia pod znakiem zapytania sens swego dalszego istnienia" - podkreœlajš Graczyk i Poniewierski.

"Wobec naszego przywišzania do wspomnianych wyżej wartoœci czujemy się wyobcowani w Stowarzyszeniu, które od tych wartoœci de facto odstępuje. Wycišgamy stšd jedyny w tej sytuacji możliwy wniosek: rezygnujemy z członkostwa. Zarazem dziękujemy Koleżankom i Kolegom z SDP za wszelkie dobro, jakiego od nich doœwiadczyliœmy" - kończš swoje oœwiadczenie w "Rzeczpospolitej" dziennikarze.

Roman Graczyk przed 1989 rokiem współpracował z prasš podziemnš. W latach 1984–1991 był dziennikarzem "Tygodnika Powszechnego", póŸniej pracował w Polskim Radiu Kraków jako zastępca dyrektora, a od 1993 roku był publicystš "Gazety Wyborczej". Dwanaœcie lat póŸniej opuœcił jš.

- To przykład człowieka, który był w "Wyborczej", "Tygodniku Powszechnym" i gdy zorientował się, że następuje gwałtowny rozziew między tym, co jego œrodowisko mówi, a tym, co naprawdę dzieje się w Polsce, potrafił z tym œrodowiskiem zerwać. Właœnie w imię wiernoœci sobie, wiernoœci prawdzie. Zapłacił za to wielkš cenę, bo stracił pracę akurat gdy najbardziej potrzebował pieniędzy na leczenie syna. To należy docenić, bo takich postaci jest niewiele - mówił o Graczyku w 2015 Bronisław Wildstein. Obecnie Graczyk jest niezależnym publicystš.

Janusz Poniewierski od 1989 roku pracował w "Tygodniku Powszechnym", a w latach 1993-1997 kierował w nim działem religijnym. Był też stałym komentatorem Sekcji Polskiej BBC, Radia Wolna Europa, Radia Kraków i KAI. Od 1998 jest członkiem redakcji miesięcznika "Znak". Jest autorem i redaktorem wielu ksišżek poœwięconych dziełu Jana Pawła II.

Pełna treœć oœwiadczenia

Ogłaszamy rezygnację z członkostwa w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich


Powodem naszej decyzji jest brak adekwatnej reakcji Stowarzyszenia na praktyki dokonujšce się w mediach publicznych, od czasu ich politycznego przejęcia przez obecny rzšd.


Obowišzkiem zwišzku dziennikarskiego jest obrona standardów naszego zawodu. Ich przestrzeganie zawsze napotyka trudnoœci. Także po 1989 roku sytuacja nie była pod tym względem bez zarzutu. Jednak ogromna zmiana na gorsze nastšpiła wówczas, gdy obecny rzšd zamiast zapowiadanej wczeœniej kompleksowej ustawy o radiofonii i telewizji przeforsował w parlamencie ustawę, której sens ograniczał się do wymiany władz publicznego radia i telewizji – przy czym decyzje personalne podejmowała de facto partia rzšdzšca. Doszło do drastycznego upolitycznienia i upartyjnienia programów Polskiego Radia SA i Telewizji Polskiej SA, a anteny te stały się tubš propagandowš partii rzšdzšcej.


Treœć i styl tej propagandy osišgnęły poziom przypominajšcy nam praktyki z czasów „dekady dynamicznego rozwoju” lat 1970–1980. Podobna jest napastliwoœć wobec myœlšcych inaczej niż rzšdzšcy, podobnie pomijane (lub minimalizowane) sš fakty niepasujšce do kreowanego obrazu rzeczywistoœci, nachalnie poszukuje się też wrogów „jedynie słusznej” linii partii i rzšdu. Media zwane dawniej publicznymi, a obecnie narodowymi, tworzš obraz rzeczywistoœci drastycznie nieadekwatny do faktów. Kreujš pewnego rodzaju ťnierzeczywistoœćŤ – zjawisko, którego powrotu w suwerennej Polsce nie oczekiwaliœmy w najczarniejszych snach.


Wobec tak drastycznego łamania dziennikarskich standardów Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich powinno w sposób jednoznaczny dać wyraz przywišzania do wartoœci ważnych dla utrzymania ładu medialnego opartego na wolnoœci słowa. Tak się jednak nie stało. Wštłe i rzadkie reakcje SDP na wspomniane nadużycia, najczęœciej jednak milczenie i biernoœć, oznaczajš w naszej ocenie abdykację z podstawowej powinnoœci zwišzku dziennikarskiego. Nie wypełniajšc jej, SDP stawia pod znakiem zapytania sens swego dalszego istnienia.


Wobec naszego przywišzania do wspomnianych wyżej wartoœci czujemy się wyobcowani w Stowarzyszeniu, które od tych wartoœci de facto odstępuje. Wycišgamy stšd jedyny w tej sytuacji możliwy wniosek: rezygnujemy z członkostwa. Zarazem dziękujemy Koleżankom i Kolegom z SDP za wszelkie dobro, jakiego od nich doœwiadczyliœmy.  • Roman Graczyk, członek Oddziału Krakowskiego, członek Naczelnego Sšdu Dziennikarskiego SDP

  • Janusz Poniewierski, członek Oddziału Krakowskiego SDP

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL