Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Wirtualna Polska ze wzrostem przychodów i zysków

Fotorze/Andrzej Bogacz
Przychody internetowej grupy wzrosły bardziej niż oczekiwali analitycy, zyski były nieco poniżej konsensusu. Grupie finansowo nadal cišży kanał telewizyjny.

Przychody Wirtualna Polska Holding wyniosły w III kw. 113,6 mln zł i były o 10,3 proc. wyższe od tego, czego oczekiwali analitycy w konsensusie PAP, Wynik EBITDA wyniósł 34,3 mln zł (wzrost rok do roku o 22,5 proc., analitycy oczekiwali 34,5 mln zł), wynik operacyjny sięgnšł 21,7 mln zł (przy oczekiwaniach rynku na poziomie 22 mln zł i był o 26 proc. wyższy niż przed rokiem), a zysk netto był na poziomie 12,7 mln zł (wzrost rok do roku o 40, 2 proc., analitycy oczekiwali 14 mln zł).

Kanał telewizyjny WP w III kw. osišgnšł 2,1 mln zł przychodów i miał minusowy wynik EBITDA na poziomie 3,1 mln zł. – W cišgu dziewięciu miesięcy 2017 roku całoœć przychodów ze sprzedaży segmentu telewizyjnego w wysokoœci 4,67 mln zł pochodziła ze sprzedaży gotówkowej. Segment ten wygenerował w pierwszych trzech kwartałach ujemnš EBITDĘ w wysokoœci 10,9 mln zł – podaje WP.

Właœnie ujemnymi wynikami segmentu telewizyjnego WPH tłumaczy to, że po dziewięciu miesišcach skorygowana EBITDA grupy segmentu on-line i segmentu telewizyjnego spadła o 1,1 proc. do 94,2 mln zł.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL