Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Telewizja zacišży mniej

Fotorzepa/Michał Walczak
Trzeci kwartał WPH zamknęła wzrostem przychodów i zysków i także w czwartym kwartale spodziewa się, że jej przychody z reklam w segmencie on-line będš rosły szybciej niż rynek.

. Walce z negatywnym efektem popularnoœci programów do blokowania reklam w sieci i w konkurowaniu o reklamodawców z Google i Facebookiem, WP majš sprzyjać nowe modele reklamowe. WP od poczštku przyszłego roku wprowadzi też nowy sposób rozliczania reklam w sieci (vCPM) polegajšcy na tym, że reklamodawcy będš jej płacić tylko za te reklamy, które rzeczywiœcie były w Internecie przez użytkowników widziane. W branży internetowej bardzo na czasie jest teraz dbanie o tzw. „viewability" reklam (czyli takie ich wyœwietlanie, by były rzez internautów zauważana i widoczne przez okreœlony czas).

– Viewability to nowy kluczowy wskaŸnik efektywnoœci w branży. Zmieni rynek i spowoduje, że w branży dojdzie do nowego rozdania kart – uważa Œwiderski. We wrzeœniu odsetek reklam z właœciwym viewability wynosił 58 proc., na koniec roku ma wzrosnšć do 70 proc.

Jak zaznaczył Jacek Œwiderski, prezes WPH, gros przychodów grupy pochodzi już jednak z działalnoœci e-handlowej. – Za chwilę ogłosimy, że jesteœmy spółkš e-handlowš – mówił Œwiderski. W mediowym portoflio WPH jest wcišż naziemny kanał telewizyjny, która na razie wcišż jeszcze obcišża wyniki spółki. Stacja WP w III kw. osišgnęła 2,1 mln zł przychodów i miała minusowy wynik EBITDA na poziomie 3,1 mln zł.

– W cišgu dziewięciu miesięcy 2017 roku całoœć przychodów ze sprzedaży segmentu telewizyjnego w wysokoœci 4,67 mln zł pochodziła ze sprzedaży gotówkowej. Segment ten wygenerował w pierwszych trzech kwartałach ujemnš EBITDĘ w wysokoœci 10,9 mln zł – podano.

W czwartym kwartale sytuacja kanału ma się już jednak poprawić i jego strata na poziomie EBITDA ma wynosić co najwyżej 2 mln zł. Break-even stacja ma osišgnšć pod koniec przyszłego roku.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL