Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Rosja i Niemcy atakujš Polskę

Fotolia
W cišgu ostatnich szeœciu miesięcy Rosja podjęła ponad 2,5 mln prób ataków na Polskę - wynika z najnowszych danych F-Secure, firmy specjalizujšcej się w cyberbezpieczeństwie.

To właœnie z tego kraju pochodziło najwięcej ataków cyfrowych na nasze komputery. Informacje zostały uzyskane dzięki autorskiej sieci tzw. honeypotów, czyli serwerów, które udajš łatwy cel i sš przynętš dla cyberprzestępców. Hakerzy atakujš je i dzięki temu możliwe jest pozyskanie cennych danych oraz opracowywanie kolejnych metod walki z cyberzagrożeniami.

Leszek Tasiemski, lider Centrum Cyberbezpieczeństwa F-Secure w Poznaniu, wskazuje, że cyberataki zdecydowanie najczęœciej przeprowadzała Rosja, podejmujšc œrednio 14,5 tys. prób dziennie.

- Analizujšc Ÿródła ataków płynšcych do Polski, widzimy, że Rosja utrzymuje się na pierwszym miejscu z dziesięciokrotnie wyższym wynikiem niż Niemcy, które znalazły się na drugim miejscu listy. Rosyjskie adresy IP najczęœciej próbowały uzyskać nieautoryzowany dostęp do urzšdzeń, ale równie duży był udział połšczeń na port SMTP, co wskazuje na aktywnoœć w rozsyłaniu tzw. spamu - wyjaœnia Tasiemski.

Jego zdaniem z terytorium Rosji operujš gangi czerpišce zyski z tego procederu. - Winić za to można słabo zabezpieczonš infrastrukturę i niskš skutecznoœć tamtejszych organów œcigania w tropieniu cybergangów - przekonuje.

W cišgu szeœciu miesięcy wyliczono też ponad ćwierć miliona ataków z Niemiec. W przypadku ataków z tego kraju, podobnie jak i z Francji, czy USA, uwagę zwraca duży dział połšczeń na port telefonii internetowej (SIP). Fachowcy twierdzš, że może mieć to zwišzek z próbš kradzieży informacji (podsłuchy) lub spamu realizowanego drogš telefonicznš. - Polega to na wykorzystywaniu skradzionej infrastruktury do wykonywania połšczeń reklamowych na koszt skutecznie zaatakowanego podmiotu - komentuje Leszek Tasiemski.

Trzeci kraj najczęœciej atakujšcy Polskę to Chiny, które od kwietnia do wrzeœnia br. przeprowadziły 183 tys. prób cyberataków. USA oraz Francja znalazły się na kolejnych miejscach, podejmujšc œrednio niemal 1 tys. prób ataków dziennie.

- Wœród zebranych danych wyróżniajš się te dotyczšce cyberataków z Chin. Większoœć ataków dotyczy prób nawišzania połšczenia z popularnymi bazami danych, zarówno MSSQL jak i MySQL. To wskazuje na nastawienie atakujšcych głównie na kradzież danych oraz szpiegostwo przemysłowe - tłumaczy ekspert F-Secure.

Dzięki sieci honeypot możliwe było stworzenie mapy pokazujšcej oœrodki najczęstszego występowania ataków w Polsce. Według danych sš to Warszawa, Poznań, Kraków, Gdańsk i Katowice.

Według F-Secure liczba obserwowanych zdarzeń nie roœnie w zastraszajšcym tempie, niemniej widoczne sš zmiany struktury ataków.

- Globalnie widzimy coraz większy udział ataków na porty zwišzane z internetem rzeczy, co potwierdza koniecznoœć zwrócenia uwagi na zabezpieczenia tych urzšdzeń - dodaje Leszek Tasiemski.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL