Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

IBM wspólpracuje z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych: Smartfon staje się maszynš do głosowania

Bloomberg
IBM wraz z Krajowym Depozytem Papierów Wartoœciowych pracujš na rozwišzaniem, które może zrewolucjonizować rynek kapitałowy.

Cyfrowa rewolucja, blockchain, internet rzeczy, sztuczna inteligencja czy biometria – to pojęcia, o których słyszy się coraz więcej. Przybywa nowatorskich rozwišzań, przenoszšcych polski sektor finansowy do wyższej ligi. Na horyzoncie jest kolejne: narzędzie do korespondencyjnego oddawania głosów na walnych zgromadzeniach spółek (np. za pomocš smartfona). Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita", nad takim systemem, tzw. eVoting, pracuje IBM w porozumieniu z Krajowym Depozytem Papierów Wartoœciowych.

– Traktujemy projekt w kategoriach inwestycji. Rozwišzanie jest oparte na technologii otwartej, co istotnie obniża koszty – mówi Sławomir Panasiuk, wiceprezes KDPW.

Nadzór mówi „tak"

Nowe narzędzie może zrewolucjonizować życie spółek giełdowych. Teraz tylko 3,5 proc. inwestorów indywidualnych jeŸdzi na walne zgromadzenia. Co ich odstrasza? Przede wszystkim koszty i brak czasu.

– Rozwišzanie, nad którym pracujemy, likwiduje praktycznie wszystkie te bariery – podkreœla Panasiuk.

Jako „bardzo interesujšcy" pomysł ocenia je Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. – Trudno dziœ przesšdzać o zainteresowaniu spółek. Wszystko zapewne zależeć będzie od kosztów, jak i przede wszystkim bezpieczeństwa systemu – zaznacza Piotr Cieœlak, wiceprezes SII. Dodaje, że z punktu widzenia drobnych inwestorów każde rozwišzanie, które może ułatwić im udział w walnych zgromadzeniach, jest pożšdane.

Nowe narzędzie powinno być gotowe do końca roku. Przychylnym wzrokiem patrzy na nie Komisja Nadzoru Finansowego. Podkreœla jednak, że projekt jest na razie w fazie prototypu.

– Na póŸniejszym etapie rozważenia wymagałaby kwestia, czy skuteczne wdrożenie takiego rozwišzania nie wišzałoby się ze zmianami w przepisach – mówi Jacek Barszczewski, p.o. dyrektora departamentu komunikacji społecznej komisji. Deklaruje, że widzi ona znaczenie nowych technologii dla rozwoju rynku finansowego w Polsce. – Wyrazem tego jest powstały na poczštku roku z inicjatywy Urzędu KNF, ministerstw Finansów i Rozwoju zespół roboczy ds. rozwoju innowacji finansowych – mówi Barszczewski. W połowie listopada zostanie opublikowany raport podsumowujšcy prace tego zespołu.

IBM stawia na Polskę

Nowy system ma zapewnić KDPW oraz pozostałym uczestnikom rynku kapitałowego (takim jak spółki, banki i biura maklerskie) wspólny wglšd w dane dotyczšce głosowania w czasie niemalże rzeczywistym, a także umożliwić dostęp do wiarygodnych wyników głosowania korespondencyjnego. Będzie to możliwe dzięki modelowi blockchain. Co ciekawe, to pierwszy na œwiecie projekt eVoting, nad którym IBM pracuje, wykorzystujšc tę technologię. Sprawdza się ona szczególnie tam, gdzie mamy wielu różnych uczestników, a tak jest w przypadku rynków kapitałowych.

– Blockchain daje stronom wyższy poziom zaufania do danych oraz uniemożliwia manipulacje – podkreœla Karolina Marzantowicz, dyrektor techniczny IBM na Europę Œrodkowo-Wschodniš. Dodaje, że zwiększenie poziomu zaangażowania inwestorów czy obywateli jest podstawš gospodarki cyfrowej i długoterminowo może wpłynšć pozytywnie na sytuację ekonomicznš naszego kraju.

Zainteresowanie blockchainem jest bardzo duże. – Nasdaq rozważa stosowanie tej technologii w podobnym zakresie jak KDPW, a Unia Europejska wręcz rekomenduje eVoting jako jeden z pierwszych przypadków, które powinny zostać przetestowane przez administrację publicznš – podkreœla Marzantowicz.

To poczštek drogi

Polska błyszczy na tle innych krajów: mamy nowatorskie rozwišzania i rewelacyjnych programistów. Ale na hurraoptymizm za wczeœnie. Na razie wykorzystujemy tylko 8 proc. potencjału cyfrowego, podczas gdy Europa Zachodnia 12 proc., a USA 18 proc. – podaje McKinsey. Z kolei PwC donosi, że aż 35 proc. polskich banków nie wie, czym jest blockchain. Na œwiecie ten odsetek jest o połowę niższy.

Opinia

Piotr Biernacki, wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Gratuluję KDPW, że stara się być pionierem i wprowadzać na nasz rynek rozwišzanie, które jest jeszcze nowoœciš na œwiecie.

Na pewno im łatwiejszy udział w walnym zgromadzeniu, tym większa szansa, że inwestorzy będš chcieli w nim uczestniczyć, na przykład siedzšc na własnej kanapie, œledzšc przebieg walnego i oddajšc głosy z tabletu czy smartfona. Obawiam się jednak, że przy takich pakietach akcji, jakie majš inwestorzy indywidualni u nas, nawet najłatwiejszy udział w walnym nie ma dla nich ekonomicznego sensu. Myœlę, że korzystanie z eVotingu będzie w wielu przypadkach podyktowane ciekawoœciš, a nie chęciš, aby mieć wpływ na decyzję spółki.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL