Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Ponad jedna trzecia rynku muzyki jest cyfrowa

Fotorzepa, Piotr Nowak PN Piotr Nowak
Choć najszybciej zwiększajš się w Polsce wydatki na płyty winylowe, to cyfrowa muzyka napędza rynek i sprawia, że branża wcišż roœnie.
Jak podsumował Zwišzek Producentów Audio-Video ZPAV, najszybciej, bo aż o ponad 71 proc., wzrosła w cišgu roku sprzedaż płyt winylowych. – W pierwszym półroczu bieżšcego roku wartoœć tej częœci rynku wyniosła ponad 12,3 mln zł – podaje ZPAV. To nie tylko polski trend – taki sam jest widoczny już od jakiegoœ czasu m.in. na jednym z największych muzycznych rynków œwiata – w Wielkiej Brytanii. Winyle kupujš koneserzy, ale także – coraz częœciej – użytkownicy serwisów streamingowych, by – podobnie jak przy zakupie biletów na koncert ulubionego artysty – wesprzeć go w ten sposób i zamanifestować swoje poparcie.

Mocny streaming

Roœnie też w Polsce – i to również jest zgodne z trendami œwiatowymi – sprzedaż muzyki cyfrowej. – Osišgnęła udział w rynku na poziomie ponad 35 proc. oraz wartoœć ponad 44 mln zł. Jest to wzrost w stosunku do analogicznego okresu o prawie 31,2 proc. – podaje ZPAV. Przy czym aż 83 proc. wpływów z cyfrowej muzyki w Polsce stanowiš już serwisy streamingujšce muzykę w sieci (takie jak Spotify, Deezer czy Tidal), które w I półroczu odnotowały wpływy o aż 39,5 proc. wyższe niż rok wczeœniej. – Na drugim miejscu znajdujš się pobrania online (11 proc. rynku cyfrowego), które notujš wzrost na poziomie 10 proc. Następne w kolejnoœci sš pobrania na telefony komórkowe (6 proc. rynku) z 11-proc. spadkiem w porównaniu z pierwszymi szeœcioma miesišcami 2016 r. – podaje ZPAV.

Nowe problemy

Wraz ze wzrostem znaczenia cyfrowej muzyki branża musi się mierzyć z zupełnie nowymi problemami blokujšcymi jej rozwój. Z opublikowanego niedawno raportu Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego IFPI „Connecting with Music" wynikało, że coraz więcej osób słucha muzyki za poœrednictwem licencjonowanych serwisów streamingowych: w skali œwiatowej jest to 45 proc. (co oznacza wzrost z 37 proc. w 2016 r.), przy czym 90 proc. z nich korzysta ze streamingu w swoim smartfonie. – Ten, w coraz większym stopniu cyfrowy, rynek muzyczny nie pojawił się znikšd. Jego powstanie wymagało ogromnego nakładu pracy ze strony wytwórni muzycznych i ich partnerów, a efektem tego jest ponad 40 milionów utworów w setkach serwisów cyfrowych na całym œwiecie – komentowała Frances Moore, dyrektor generalna IFPI, dodajšc jednak, że rodzi to problemy z niektórymi cyfrowymi graczami. – Raport dostarcza kolejnych dowodów na istnienie zjawiska „value gap", tj. nierównowagi między poziomem przychodów, jakie serwisy z treœciami zamieszczanymi przez użytkowników, takie jak YouTube, czerpiš z muzyki, a wysokoœciš œrodków, jakie powracajš do tych, którzy tę muzykę tworzš i w niš inwestujš. Œrodowisko muzyczne jednoczy się w apelach do decydentów i polityków na całym œwiecie o rozwišzanie tego problemu – dodała Moore. Problem z „value gap" to także wyzwanie dla branży w Polsce – wielokrotnie wspominał o tym „Rzeczpospolitej" Piotr Kabaj, prezes Warner Music Polska i wiceprzewodniczšcy ZPAV.

Tendencja spadkowa

Choć polski rynek muzyczny ma się zdaniem branży dobrze, prognozy PwC zakładajš kurczenie się wpływów ze sprzedaży muzyki. Według PwC cały rynek muzyczny w Polsce (wraz z koncertami) będzie na koniec tego roku wart 291 mln dol., a w 2021 r. jego wartoœć spadnie do 280 mln dol. Same wpływy ze sprzedaży muzyki w tym roku sięgnš 111 mln dol., by w 2021 r. spaœć do 102 mln dol. W tej puli rosnšć będš jednak cišgle z cyfrowej muzyki (między 2017 i 2021 r. zwiększš się z 25 mln dol. do 38 mln dol.).
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL