Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

CDA Premium ujawnia liczbę subskrybentów

123rf.com
Serwis ten może nie cieszyć się sympatiš branży. Ale użytkownicy z pewnoœciš go lubiš. I chętnie płacš.

Serwisy z wideo na żšdanie sš coraz bardziej popularne w Polsce. Na naszym rynku sš już œwiatowi gracze tacy jak Netflix czy Showmax, swojš usługę Prime Video udostępnia też Amazon. Dobrymi wynikami mogš się również pochwalić serwisy VOD krajowych graczy – Onetu (VOD), TVN (Player.pl) czy też Polsatu (Ipla). Największym problemem w porównywaniu popularnoœci tych serwisów jest fakt, że te, które działajš w systemie subskrypcyjnym (Netflix, Showmax) nie podajš liczby płacšcych użytkowników.

HBO zyskuje na swoim hicie

Z najnowszych, sierpniowych statystyk, dotyczšcych serwisów VOD, wynika jednak, że najpopularniejszym serwisem wideo na żšdanie jest VOD.pl z niemal 3,4 mln użytkowników, ale na drugim miejscu jest szybko zyskujšcy na popularnoœci serwis CDA Premium majšcy ponad 2,3 mln użytkowników. Przy czym, co warto odnotować, należšcy do TVN Player.pl będzie zajmować drugie miejsce, jeżeli doliczymy jego aplikację, której wyniki liczone sš osobno. Widać też wyraŸnie, że pod względem liczby użytkowników Netflix wygrywa z Showmax. Oba serwisy notujš jednak podobne czasy spędzane przez użytkowników na ich stronach.

Statystyki większoœci serwisów z treœciami wideo sš mniej więcej stabilne, choć zwracajš uwagę spadki Ipli czy Playera w stosunku do czerwca, jednak najwyraŸniej widać bardzo znaczšcy skok HBO GO. W czerwcu serwis VOD HBO miał nieco ponad 214 tys. użytkowników, a w sierpniu ponad 467 tysięcy.

- Wynik HBO GO to w oczywisty sposób efekt „Gry o tron". We wrzeœniu zanotujš zapewne spadek – komentuje Marta Wawrzyn z Serialowa.pl

Właœciciel CDA.pl ujawnia ilu użytkowników płaci za usługę CDA Premium

Ponieważ działajšce w systemie abonamentowym (tzw. sVOD) serwisy nie ujawniajš danych o tym, ilu użytkowników płaci za dostęp, porównywanie danych jest trudne. Ani Netflix, ani Showmax czy Amazon (nieuwzględniony w badaniu) nie uchylajš ršbka tajemnicy i pilnie strzegš informacji o tym, ilu Polaków im płaci. Od teraz jednak będziemy mieli jednak jakieœ porównanie, gdyż serwis CDA Premium postanowił ujawnić swoje wyniki.

Według informacji uzyskanych przez „Rzeczpospolitš", serwis CDA Premium miał w sierpniu 2017 roku 81 tysięcy użytkowników opłacajšcych subskrypcję. Usługa, która wystartowała na poczštku 2016 roku zdobywa szybko popularnoœć – jeszcze w sierpniu 2016 miała 22 tysišce subskrybentów. Serwis bazuje, oczywiœcie, na popularnej stronie CDA.pl, wokół której od dawna sš kontrowersje zwišzane z charakterem serwisu. Społecznoœciowo-hostingowe CDA.pl pozwala użytkownikom na umieszczanie własnych treœci, także wideo, z czego często korzystajš osoby chcšce podzielić się cudzš własnoœciš intelektualnš. Dlatego też serwis wzbudza kontrowersje. O ile jednak usługa premium bazuje na głównym serwisie, to jest od niego oddzielnym bytem.

- Mamy w bazie ponad 3400 filmów udostępnianych użytkownikom w ramach umów licencyjnych zawartych z dystrybutorami. Tylko w tym roku zapłacimy około 6 mln złotych tytułem opłat licencyjnych – mówi prezes CwMedia SA Jarosław Ćwiek.

Samo CDA.pl też nie jest już takie, jak było – dystrybutorzy korzystajšc z narzędzi udostępnionych przez CwMedia mogš samodzielnie usuwać treœci, do których majš prawa autorskie, a zostały umieszczone w serwisie przez kogoœ innego.

- Dla zarejestrowanych partnerów, głównie dystrybutorów i wydawców, CDA wdrożyło narzędzie o nazwie directtakedowntool - dzięki temu mogš oni z pozycji administratora sami kasować wszystkie „podejrzane" treœci, nie muszš tego nawet zgłaszać – podkreœla Jarosław Ćwiek.

Konkurencja nie chce komentować faktu, że CwMedia ujawniło liczbę subskrybentów swojej usługi. Nadal nie zdradza również liczby osób, które płacš im za subskrypcję. Natomiast fakt, że użytkownicy coraz chętniej płacš za dostęp do legalnych treœci w serwisie do niedawna kojarzonym z nie całkiem legalnym dostępem do dóbr kultury wskazuje na jedno – Polacy chętnie płacš twórcom za ich pracę, tylko musi to być łatwe i dostosowane do zasobnoœci polskich portfeli.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL