Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Producenci gadżetów protestujš

123RF
Planowane zmiany w podatku dochodowym przełożš się na wzrost cen usług reklamowych i w rezultacie na odpływ klientów – ostrzegajš producenci materiałów reklamowych.
Polska Izba Artykułów Promocyjnych (PIAP) zrzeszajšca producentów upominków reklamowych, drukarnie i agencje reklamowe wysłała pismo do resortu finansów. „Ministerstwo Finansów m.in. planuje wprowadzenie limitów odliczania kosztów uzyskania przychodów dla niektórych usług. Chodzi o tzw. usługi niematerialne, jak doradztwo, księgowoœć, rekrutacja czy chociażby korzystanie ze znaków towarowych. W tym katalogu jest również branża reklamowa, którš reprezentujemy. Sytuacja firm po wprowadzeniu zmian wedle oceny przedstawicieli naszej branży wyraŸnie się pogorszy – usługi będš droższe o 19 proc., co stanowi znaczšce zagrożenie dla konkurencyjnoœci na rynkach tego typu usług" – argumentuje w piœmie wysłanym do MF Katarzyna Wojniak, dyrektor biura zarzšdu PIAP. Organizacja reprezentuje ponad 170 firm, które odpowiadajš za rynek wart od 1,5 do 2 mld zł.
Przeciwko wprowadzeniu tych samych przepisów zaprotestowały już wczeœniej m.in. zrzeszajšca firmy działajšce w internecie organizacja IAB Polska, Izba Wydawców Prasy, Zwišzek Stowarzyszeń Rada Reklamy, a także Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy IAA Polska, które wnioskuje o całkowite usunięcie z projektu kontrowersyjnych przepisów. Chodzi o projekt ustawy z 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osišganych przez osoby fizyczne. Pojawia się w nim zapis głoszšcy, że po zmianie prawa do kosztów uzyskania przychodów nadal będzie można wliczyć wydatki m.in. na usługi doradcze, prawne, księgowe, reklamowe, rekrutacji pracowników czy na badania rynku, ale tylko do wysokoœci 5 proc. EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, amortyzacjš i oprocentowaniem). Ograniczenie ma być stosowane do nadwyżki wartoœci kosztów powyżej 1,2 mln zł. W praktyce oznacza to, że ceny niektórych usług wzrosnš dla firm aż o 19 proc., bo trzeba będzie doliczyć do nich podatek. Intencjš resortu było przeciwdziałanie tzw. optymalizacjom podatkowym, ale – jak przekonujš producenci gadżetów i agencje reklamowe – efekt planowanych zmian w prawie tego typu może być tragiczny dla niektórych firm. „Z wydatków na reklamę będš musiały najpewniej zrezygnować duże przedsiębiorstwa, które stanš przed wyborem, czy się reklamować, czy może opłacać doradców i znaki towarowe. Ograniczenie kosztów uzyskania przychodów pogorszy sytuację wielu dużych polskich firm. Na międzynarodowym rynku straty będš kolosalne, bo usługi firm z naszej branży będš droższe o podatek" – argumentuje PIAP w piœmie do Ministerstwa Finansów.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL