Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Polska najbardziej „bezchmurna” w Europie

123RF
Pod względem wykorzystania usług tzw. cloud computingu plasujemy się na szarym końcu UE. To jednak się zmieni, i to głównie dzięki firmom.
W Polsce dużo mówi się o innowacjach i technologiach, rzeczywistoœć jednak niemiło zaskakuje. Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, rodzimi internauci znajdujš się bowiem w europejskim ogonie rankingu wykorzystania usług chmury obliczeniowej. Po rozwišzania z zakresu tzw. cloud computingu, takie jak m.in. iCloud, Google Drive czy Windows OneDrive, sięga ledwie co czwarty użytkownik internetu. To najgorszy wynik w Unii Europejskiej. Œrednia dla UE to 32 proc. W przypadku Szwecji, W. Brytanii czy Holandii (liderzy rankingu) już niemal połowa tamtejszych internautów korzysta z takiego przechowywania dokumentów, zdjęć czy plików z muzykš.

Firmy napędzš rynek

Eksperci nie sš zaskoczeni danymi Eurostatu, bo od lat różnice w zaawansowaniu i wykorzystaniu chmury między Europš Zachodniš a Œrodkowo-Wschodniš były znaczšce. Zniwelowanie ich nie będzie proste. Firma badawcza IDC prognozuje, że w tym roku wydatki na chmurę publicznš i prywatnš w naszym regionie wyniosš blisko 600 mln dol., a do 2020 r. skoczš do 876 mln dol. Dla porównania w tym samym czasie w Europie Zachodniej wzrosnš one jednak z 6,2 do aż 9,1 mld dol. Polska ma szansę jednak zmniejszyć dystans w wykorzystaniu chmury. Sprzedaż usług „cloud" roœnie w naszym kraju w dwucyfrowym tempie. W latach 2014–2016 osišgnęła dynamikę ponad 20 proc. W UE wyniosła ona 5 proc.
Motorem zwyżek w tym sektorze w Polsce sš przedsiębiorstwa, a nie indywidualni użytkownicy. Dziœ trudno w to uwierzyć, bo cloud computing w biznesie nie jest specjalnie popularny. Eurostat podaje, że tylko 9 proc. firm z naszego kraju sięga po rozwišzania chmurowe. W Europie tak niski poziom wykorzystania tej technologii jest jeszcze tylko w Rumunii i na Łotwie. Stawkę zamyka Bułgaria (7 proc.). Dla porównania w Finlandii i Szwecji ten odsetek sięga odpowiednio 57 i 49 proc. Janusz Naklicki, szef Oracle w naszym regionie Europy, wskazuje, że w tej częœci kontynentu już około dwie firmy na pięć, zatrudniajšcych 250-1000 pracowników, korzystajš z chmury. Kolejne planujš wdrożenia. – Oceniamy, że za kilka lat usługi chmury publicznej stanš się tak powszechne jak internet. Doœwiadczenia pokazujš bowiem, że chmura to ogromne korzyœci w postaci mniejszych kosztów, szybkoœci wdrożenia czy większego bezpieczeństwa danych – zaznacza Naklicki. Pytanie jednak, czy rozwoju tego rynku w naszym kraju nie powstrzymajš przepisy. Jak informowała w poniedziałek „Rzeczpospolita", fiskus interpretuje bowiem obowišzujšce regulacje w ten sposób, że to nie zagraniczni dostawcy usług chmurowych, lecz ich polscy klienci muszš zapłacić 20-proc. podatek dochodowy. A to może zniechęcać biznes do sięgania po takie usługi, przynajmniej od zagranicznych dostawców.

Obiecujšce perspektywy

Na razie jednak plany przedsiębiorstw względem wykorzystania rozwišzań chmurowych mogš napawać optymizmem. Z danych firmy badawczej IDC wynika, że blisko połowa dużych przedsiębiorstw planuje wdrożenie usług „cloud", z czego nawet 30 proc. firm chce przejœć takš transformację w przyszłym roku. IDC podaje, że jeszcze w br. wartoœć chmury publicznej w Polsce przekroczy 200 mln dol., a w cišgu dwóch lat rynek ten ma rosnšć pięć razy szybciej niż segment tradycyjnych usług IT. – Klienci chcš się uczyć. Wielu z nich korzysta z podstawowych narzędzi, ale coraz częœciej podejmujš próby większego ich wykorzystania. Przedsiębiorcy z poczštkujšcych stajš się zaawansowanymi użytkownikami chmury – mówi Jakub Hryciuk, dyrektor zarzšdzajšcy w Onex Group. Wskazuje, że odsetek firm deklarujšcych bycie zaawansowanymi użytkownikami chmury (tzw. cloud focused) szybko roœnie. Dziœ stanowiš one już jednš trzeciš użytkowników chmury (w ub.r. było to 29 proc.).

Opinia

Krzysztof Zieliński, ekspert firmy Gemius Wyniki Eurostatu oparto na zadanym Europejczykom pytaniu o wykorzystanie chmury, które zawierało przykłady konkretnych usług – wirtualnych dysków, jak iCloud, Google Drive, Windows OneDrive. A te sš powszechnie oferowane klientom podczas pierwszej rejestracji danego systemu operacyjnego. Polacy nie lubiš być przymuszani do korzystania z usług. Uważam, że z naszš e-edukacjš nie jest tak Ÿle. Œwiadczy o tym to, że co trzeci Polak ma zainstalowane oprogramowanie do blokowania reklam. Poza tym filmy oglšdamy w sieci, muzyki słuchamy w Spotify, a zdjęcia publikujemy na portalach społecznoœciowych. Przed wirtualnymi dyskami jeszcze długa droga generowania potrzeb posiadania potężnych zasobów w chmurze. ©?
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL