Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

eKiosk liderem na rynku cyfrowych wydań gazet

Fotorzepa/Robert
Kolporter i Ruch odpowiadajš za coraz większš częœć rynku dystrybucji prasy w Polsce. Na rynku e-wydań największym poœrednikiem jest eKiosk.

Łšczny udział firm Kolporter i Ruch w rynku dystrybucji prasy wynosi już prawie 82 proc. – wynika z najnowszego zestawienia Izby Wydawców Prasy (IWP), tradycyjnie wyliczanego w oparciu o wielkoœć nakładów tytułów prasowych rozwiezionych przez dystrybutorów w lutym. Rok wczeœniej udział dwóch gigantów na tym rynku wynosił niecałe 81 proc.

Z zestawienia wynika, że najwięksi gracze zyskujš kosztem najmniejszych. Ci, zgromadzeni w raporcie w grupie „inni" (patrz – wykres) rok wczeœniej odpowiadali jeszcze za 5,87 proc. rynku, dziœ jest to 5,5 proc.

Liderem rynku pozostaje kielecki Kolporter z 51,55 proc. udziałów. Za nim plasuje się Ruch (29,53 proc.), który właœnie zmienia właœciciela – od amerykańskiego funduszu Eton Park (który kilka lat temu wykupił spółkę od Skarbu Państwa) przejmuje go firma jego wieloletniego prezesa – Igora Chalupca.

W rozmowie z „Rzeczpospolitš" Chalupec przyznał, że przychody Ruchu z dystrybucji prasy nie stanowiły w ubiegłym roku głównego Ÿródła wpływów spółki, bo aż 800 mln zł z 1,4 mld zł przychodów pochodziło ze sprzedaży detalicznej.

Jak tłumaczył Chalupec, spółka nie zamierza jednak rezygnować z dystrybucji prasy.

– To dla nas bardzo ważny element strategii. Po latach spadku udziału w rynku chcemy odwrócić tę tendencję i go odbudowywać. Już w tym roku zaczyna się to dziać. Widzimy też ogromne synergie pomiędzy tym biznesem a operacjami kurierskimi – mówił.

Nawet najwięksi gracze na kolporterskim rynku tracili jednak punkty sprzedaży prasy. Łšcznie było ich w lutym 53,6 tys. wobec 55,2 tys. rok wczeœniej.

Na rynku dystrybucji e-prasy, która jest coraz ważniejszym Ÿródłem przychodów dla wydawców, ok. 54 proc. sprzedaży e-wydań wydawcy realizujš samodzielnie (rok wczeœniej było to 43 proc.).

– Niemal 32 proc. łšcznego udziału w rynku ma firma e-Kiosk poprzez platformy dystrybucyjne (e-Kiosk, e-Gazety i Nexto). Publio, Amazon, AppStore i Google Play majš łšcznie ponad 5 proc. udziału, a ok. 7 proc. to inne kanały dystrybucji wydań cyfrowych – podaje IWP.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL