Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Agora z porozumieniem w sprawie zwolnienia grupowego

Fotorzepa, Rafał Guz
Zwolnienie obejmie do 53 pracowników segmentu druk w Grupie Agora, czyli ok. 16,3 proc. wszystkich zatrudnionych w tym segmencie.

Spółka zawarła właœnie w tej sprawie trójstronne porozumienie ze zwišzkiem zawodowym i radš pracowników. Zwolnienia potrwajš od 15 lutego do 16 marca.

- Na mocy porozumienia zwalniani pracownicy otrzymajš wsparcie szersze niż to, które wynika z obowišzujšcych spółkę przepisów prawa. Do odprawy wynikajšcej z przepisów prawa doliczona zostanie dodatkowa rekompensata w wysokoœci jednomiesięcznego wynagrodzenia. Pracownicy objęci zostanš także działaniami osłonowymi obejmujšcymi m.in. wsparcie w poszukiwaniu pracy oraz przekwalifikowaniu. Częœci pracowników, którzy pozostanš zatrudnieni w segmencie Druk podwyższone zostanie wynagrodzenie zasadnicze w zwišzku między innymi ze zmienionym zakresem obowišzków – podała spółka.

Spółka będzie musiała w zwišzku z tymi planami stworzyć rezerwę, która obcišży wynik całej grupy w pierwszym kwartale 2018 r. o 1,6 mln zł. - Grupa Agora szacuje, że oszczędnoœci z tytułu restrukturyzacji w skali roku mogš wynieœć około 2,0 - 2,5 mln zł. Spółka przekaże ostateczne kwoty kosztów i oszczędnoœci z tytułu przeprowadzenia zwolnienia grupowego wraz z komentarzem zarzšdu do raportu za pierwszy kwartał 2018 r. – podano.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL