Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Goliat wycišga rękę do Dawida

123RF
Na Zachodzie duże korporacje bardzo chętnie współpracujš ze start-upami. To zjawisko zaczyna być widoczne coraz wyraŸniej również nad Wisłš.

Start-upy wytworzš w 2023 r. łšcznie ponad 2,2 mld zł wartoœci dodanej w polskiej gospodarce i stworzš ponad 50 tys. miejsc pracy – szacuje firma doradcza Deloitte. Głos młodych firm zaczyna być coraz lepiej słyszalny. Ostatnio dużo mówi o nich rzšd.

Coraz częœciej słyszymy też o współpracy nawišzywanej z raczkujšcymi biznesami przez duże korporacje. Jej skala jest zdecydowanie większa niż można by sšdzić z medialnych doniesień: współpracę z korporacjami deklaruje już ponad połowa polskich start-upów. Ten trend będzie się nasilał.

Powstajš nawet dedykowane podmioty, które pomagajš korporacjom i start-upom spotkać się przy stole i zaczšć prowadzić razem biznes. Przykładem może być dział Digital Venture, stworzony przez grupę K2 Internet.

Biznesowa symbioza

Dla start-upu współpraca z korporacjš oznacza dostęp do klientów, kanałów dystrybucji i dodatkowego finansowania. Z kolei duże grupy mogš czerpać korzyœci z innowacyjnych pomysłów, które w skostniałych, korporacyjnych strukturach raczej by nie powstały. Z drugiej jednak strony eksperci przestrzegajš przed hurraoptymizmem, bo o sukcesach mówi się głoœno, ale rzadziej o tym, że dziewięć na dziesięć start-upów upada.

W ostatnim czasie na rynek trafiły informacje o nawišzywaniu współpracy z młodymi firmami przez duże podmioty z wielu branż. Działajšce w sektorze IT Asseco Poland zwišzało się z krakowskim Modulusem i jest z tej współpracy bardzo zadowolone. Nie wyklucza kolejnych kroków w kierunku start-upów.

W młode firmy inwestuje też branża finansowa. Grupa PKO BP właœnie sfinalizowała zakup ZenCard – spółki, której produktem jest platforma umożliwiajšca wirtualizację kart lojalnoœciowych. PKO BP spodziewa się, że jego œladem pójdš inne banki w kraju i zintensyfikujš współpracę ze start-upami.

W przypadku niektórych koncernów ta współpraca została niejako namaszczona przez zarzšdzajšcych, ponieważ wprost zapisano jš w wieloletniej strategii biznesowej. Przykład? Lotos. Niedawno zadeklarował, że będzie współpracował z jednostkami badawczymi i start-upami. W tyle nie pozostaje jego konkurent PKN Orlen, który również zapowiada aktywne wyszukiwanie start-upów.

Telekomy w akcji

Dziœ w Polsce działa ok. 2,7 tys. młodych firm. Najwięcej stworzonych przy ich pomocy aplikacji jest kierowanych do branży telekomunikacyjnej. Operatorzy ten potencjał dostrzegli już ładnych kilka lat temu. Teraz intensyfikujš swoje działania.

Na poczštku marca odbędzie się największa ogólnopolska konferencja dla branży telekomunikacyjnej PLNOG, podczas której reprezentanci m.in. Orange, T-Mobile oraz UPC odpowiedzš na pytania dotyczšce tego, jak poszukujš oraz wspierajš działalnoœć start-upów oraz na jakie korzyœci liczš. Konferencja organizowana jest od dziewięciu lat, ale w tym roku po raz pierwszy dominować będzie tematyka start-upów.

– Chcemy stworzyć miejsce, w którym dwie strony spotkajš się osobiœcie. Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom rozwój rynku telekomunikacyjnego w Polsce przyspieszy – mówi Jakub Kozioł, organizator PLNOG.

Wszyscy najwięksi operatorzy prowadzš swoje programy skierowane do start-upów. W Orange Fab młode firmy zyskujš dostęp do globalnej marki, szerokiego grona klientów, wiedzy ekspertów i kanałów promocji oraz sieci dystrybucji. Do tej pory odbyły się trzy edycje programu. Trwa czwarta; ogłoszenie finalistów nastšpi 10 marca. W latach 2014–2016 do Orange zgłosiło się blisko 400 młodych firm, z czego 13 zostało zakwalifikowanych, a szeœć rozwišzań wdrożono.

Z kolei Think Big to inicjatywa UPC, kierowana do młodych firm, poszukujšcych możliwoœci rozwoju na globalnym rynku. – O skali zainteresowanie niech zaœwiadczy fakt, że mamy za sobš już trzy edycje Think Big, w których dotychczas wzięło udział ponad 500 przedsiębiorców, wyłoniliœmy też dziewięciu zwycięzców – informuje rzecznik UPC Michał Fura. Dodaje, że tegoroczna edycja jest na półmetku: trwa wybór finałowej dziesištki pomysłów, które zawalczš w marcu o zwycięstwo w finale.

Natomiast T-Mobile aktywnie prowadzi program akceleracyjny WARP Sprints, który jest skierowany do start-upów z całej Europy. Dotychczas we wczeœniejszej wersji programu przeanalizowanych zostało 3 tys. projektów, z czego akceleracji poddano 58 start-upów z 18 krajów.

– Już teraz do każdego z realizowanych przez nas projektów zgłasza się kilkaset start-upów, co daje nam możliwoœć zaproszenia najlepszych do kolejnych faz – mówi Jakub Probola, szef należšcego do T-Mobile centrum innowacyjnoœci hubraum.

Pienišdze dla młodych firm

Start-upy mogš się ubiegać o wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w konkursach przede wszystkim w ramach programu operacyjnego „Inteligentny rozwój".

– Zważywszy jednak na szczególny rodzaj przedsiębiorstwa, jakim jest start-up, oraz nasze zadania w obszarze wspierania innowacji i komercjalizacji prac B+R, uruchomiliœmy specjalny mechanizm w postaci programu BRIdge – mówi „Rzeczpospolitej" Maciej Chorowski, dyrektor NCBR. Chodzi o inwestycje w powstanie funduszy venture capital, które będš finansowały projekty o podwyższonym profilu ryzyka w formie inwestycji kapitałowych w technologiczne spółki z sektora MŒP. – Z kolei we Wspólnych Przedsięwzięciach, realizowanych z naszymi partnerami, takimi jak KGHM czy PGE, w modelu otwartych innowacji ogłaszamy konkursy, które dajš start-upom szansę i œrodki na rozwišzanie problemów lub znalezienie rozwišzań dla firm będšcych naszymi partnerami – informuje szef NCBR. Wskazuje również na program LIDER, który pozwala młodym naukowcom, przy wsparciu NCBR, zrealizować ambitne projekty.

Opinia

Arkadiusz Skuza, partner w K2 Digital Transformation i współtwórca K2 Digital Ventures

Pomagamy największym koncernom uruchamiać nowatorskie przedsięwzięcia biznesowe. Wiemy, jak zbudować dla korporacji nowe produkty oraz usługi, skutecznie współpracujšc ze œwiatem start-upów. Duże firmy w Polsce i za granicš z takiej współpracy już korzystajš. Przykłady możemy znaleŸć w wielu sektorach, m.in. w samochodowym (BMW, Mercedes), FMCG (Unilever, Coca-Cola), ubezpieczeniowym (AXA, Generali). A w Polsce sš to takie podmioty jak Neuca, PKO BP czy Shell. Jakš wartoœć dodanš niesie start-up? Może służyć pomocš jako zewnętrzny dział badań i rozwoju, współtworzyć produkt z korporacjš oraz pomagać jej wdrażać nowatorskie modele biznesowe.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL