Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Wcišż niewiele firm jest gotowych na cyberatak

123RF
Finansowe skutki takich ataków odczuło w ubiegłym roku już 44 proc. polskich przedsiębiorstw.

Tylko 8 proc. polskich przedsiębiorstw jest gotowa na odparcie cyberataku. A liczba takich ataków roœnie – wynika z najnowszego raportu PwC o cyberbezpieczeństwie. - W 2017 roku straty finansowe w wyniku cyberataków poniosło 44 proc. firm, choć rok wczeœniej było to jeszcze 33 proc. - mówi Piotr Urban, partner w PwC, lider usług cyberbezpieczeństwa w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej. Najczęstszym Ÿródłem cyberataku sš w firmach… pracownicy (33 proc. przypadków). – Często zdarza się, że majš większy zakres uprawnień, niż uzasadniałby to zakres prac, jakie wykonujš – komentuje Tomasz Sawiak, wicedyrektor w zespole ds. cyberbezpieczeństwa w PwC. Dopiero za nimi plasujš się hakerzy (28 proc.), a następnie: byli pracownicy (13 proc. przypadków).

Jeszcze więcej firm - 62 proc. - odnotowało w minionym roku zakłócenia i przestoje w funkcjonowaniu z powodu cyberataku. Jednoczeœnie aż 46 proc. nie ma żadnych procedur reakcji w takich sytuacjach, co więcej - na bezpieczeństwo przeznaczanych jest zaledwie 3 proc. budżetów na IT. Aż 42 proc. firm w Polsce nie uważa cyberbezpieczeństwa za swojš kluczowš kompetencję, podczas gdy globalnie analogiczny odsetek jest dużo niższy, bo wynosi 17 proc.

Z badania PwC wynika także, że 97 proc. firm nie jest gotowa na wejœcie w życie nowych przepisów RODO (zacznš obowišzywać w maju). – A RODO wprowadzi nowe obowišzki dotyczšce informowania na temat cyberataków – zauważał Tomasz Sawiak, wicedyrektor w zespole ds. cyberbezpieczeństwa w PwC. Tymczasem niewywišzanie się z wynikajšcych z RODO nowych obowišzków może skutkować karami finansowymi do 20 mln euro euro lub 4 proc. wartoœci rocznego globalnego obrotu przez firmy. – Wiele firm jest nieprzygotowanych do RODO, bo przepisy nowej ustawy sš trudne do wdrożenia w życie – mówił Piotr Urban.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL