Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Komisja Europejska zgadza się na przejęcie Scripps przez Discovery

Bloomberg
KE postawiła jednak Discovery warunek dotyczšcy dystrybucji kanałów na polskim rynku oraz odrzuciła wniosek Polski o odesłanie sprawy do polskiego organu ochrony konkurencji.

Planowany zakup Scripps Networks Interactive (SNI) przez Discovery Communications (wart prawie 12 mld dol.) jest dla Polski ważny, bo oznacza zmianę właœciciela Grupy TVN. W zwišzku z tym, że zarówno Scripps, jak i Discovery działajš aktywnie na telewizyjnych rynkach w Wielkiej Brytanii i w Polsce, sprawę badały nie tylko amerykańscy regulatorzy i organy antymonopolowe, ale także KE. Jak ustaliła Komisja, w Wielkiej Brytanii planowane przejęcie nie spowoduje żadnych kłopotów w obszarze konkurencji, ale w Polsce Discovery musiało zaproponować dodatkowe rozwišzania, by móc dostać na zakup zgodę UE. - W Polsce planowana koncentracja mogłaby doprowadzić do zwiększenia siły przetargowej spółki Discovery wobec dystrybutorów telewizyjnych w zwišzku z nabyciem niektórych kanałów, które sš szczególnie ważne dla proponowanych przez nich podstawowych pakietów telewizji płatnej. Za stację o kluczowym znaczeniu dla detalicznych ofert telewizyjnych uznano w szczególnoœci stację TVN24 – flagowy kanał informacyjny telewizji TVN – podaje KE. Jak doprecyzowuje, w następstwie transakcji Discovery miałoby „możliwoœć oraz zachętę do udzielania licencji na korzystanie z całego swojego portfela kanałów telewizyjnych. Pozwoliłoby to jej na podwyższenie stosowanych opłat licencyjnych ze stratš dla polskich konsumentów i konkurencji na polskim rynku”. - Aby odpowiedzieć na zastrzeżenia Komisji dotyczšce konkurencji, spółka Discovery zobowišzała się, że będzie udostępniać kanał TVN24 i zwišzany z nim kanał TVN24 Bis obecnym i przyszłym dystrybutorom telewizyjnym w Polsce za rozsšdnš cenę ustalanš poprzez odniesienie do porównywalnych umów. Zobowišzanie to będzie obowišzywać przez siedem lat - podano.

Komisja odrzuciła natomiast wniosek Polski o odesłanie sprawy do polskiego organu ochrony konkurencji w celu dokonania oceny w œwietle polskiego prawa konkurencji. - Komisja stwierdziła, że z uwagi na duże doœwiadczenie w ocenie przypadków w sektorze mediów, a także potrzebę zapewnienia spójnoœci w stosowaniu przepisów dotyczšcych kontroli łšczenia przedsiębiorstw w tym sektorze w całym EOG, Komisja jest właœciwszym organem do zajęcia się tš sprawš. Komisja stwierdziła również, że obawy dotyczšce naruszenia zasad konkurencji przez przedmiotowš transakcję zostały w pełni rozwišzane poprzez przyjęcie zobowišzań – podano.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL