Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Solorz świętuje 25-lecie: Cyfrowy Polsat przejmuje Netię i stacje telewizyjne Grupy ZPR

Fotorzepa, Robert Wójcik
Do 66 proc. udziałów w Netii i kanały telewizyjne stworzone przez grupę Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe kupi Cyfrowy Polsat - podała grupa Zygmunta Solorza po zakończeniu poniedziałkowej sesji giełdowej. Łšcznie wyda na zakupy przypadajšce w 25-lecie istnienia Polsatu około 1,4 mld zł - wynika z naszych szacunków.

Tym samym potwierdził się scenariusz, o którym pisaliœmy gdy w Netii pojawiły się Mennica Polska i fundusz kojarzony ze Zbigniewem Jakubasem. Cyfrowy Polsat odkupił od nich na razie około 33 proc. walorów Netii po 5,77 zł za sztukę za 638 mln zł. Ogłosi jeszcze wezwanie do 66 proc., ale nie informuje kiedy. 

Z kolei na rynku telewizyjnym Grupa Cyfrowy Polsat umocni się nabywajšc za 103 mln zł kanały Eski: Eska TV, TV Extra, Rock TV, Polo TV i Vox Music TV oraz zabezpieczajšc sobie wpływ na Fokus TV i Nowa TV.

Akcje Netii kosztowały w poniedziałek na zamknięciu sesji 4,24 zł, dużo poniżej ceny zaproponowanej przez kupujšcego.

Jak podał Cyfrowy Polsat, w latach 2019-2023 spodziewa się on dodatkowych korzyœci z transakcji sięgajšcych 800 mln zł. Nie bez znaczenia pozostaje także bardzo dobra kondycja finansowa stacjonarnego telekomu. Cena nabycia została ustalona na łšcznš kwotę 638,8 mln zł, co implikuje wycenę EV całoœci przedsiębiorstwa na poziomie 2226,4 mln zł. Wartoœć equity wynosi zatem 5,77 zł na akcję, a mnożnik EV/EBITDA – 5,9x (5,6x dla porównywalnych spółek i 6,9x dla porównywalnych transakcji).

- Netia ma zdrowe finanse i niskie zadłużenie. Oceniamy, że w zwišzku z transakcjš osišgniemy wymierne synergie operacyjne i finansowe, pozwalajšce pogodzić realizację zaplanowanych inwestycji z kontynuacjš strategii oddłużania oraz wypłatš dywidendy w przyszłoœci – mówi Katarzyna Ostap-Tomann, odpowiedzialna za finanse Cyfrowego Polsatu w zarzšdzie.

– Netia to dla nas cenna infrastruktura, atrakcyjna baza klientów i wejœcie na całkowicie nowy rynek. To potencjalne połšczenie dwóch doskonale uzupełniajšcych się biznesów, naturalny etap rozwoju naszej Grupy, możliwoœć zaproponowania kolejnej usługi obecnym i przyszłym klientom oraz atrakcyjne wzmocnienie pakietu usług zintegrowanych dostępnych dla wszystkich Polaków – skomentował cytowany w komunikacie prasowym Tobias Solorz, prezes Cyfrowego Polsatu.

Zdaniem grupy, Netia wpisuje się w misję, wizję i cele strategiczne Grupy Cyfrowy Polsat.  - Netia dysponuje rozległš, ogólnopolskš infrastrukturš stacjonarnš. 20 tys. km sieci szkieletowej w całej Polsce stanowić będzie dla nas niezmiernie cenne aktywo – na jej realizację we własnym zakresie musielibyœmy przeznaczyć minimum kilka lat i ogromne budżety – zaznacza Tobias Solorz.

Poza sieciš szkieletowš, Netia posiada również rozległš, ogólnopolskš sieć dostępowš, docierajšcš już obecnie do ponad 2,5 mln lokalizacji w całej Polsce, w tym ponad 800 największych biurowców.

Po sfinalizowaniu transakcji będzie to stanowiło istotne wsparcie efektywnego rozwoju sieci telekomunikacyjnej Grupy Cyfrowy Polsat. Pozwoli na szybkie zwiększanie pojemnoœci sieci mobilnej w dużych skupiskach ludzkich i jej jednoczesne odcišżenie w miejscach, gdzie po transakcji klientom Grupy Cyfrowy Polsat będzie można zaproponować Internet œwiatłowodowy. Jednoczeœnie tak rozwinięta infrastruktura Netii daje możliwoœć prowadzenia sprawnej rozbudowy sieci zarówno stacjonarnej, jak i mobilnej w przyszłoœci, tam gdzie Grupa będzie widziała potencjał dalszego rozwoju swojego biznesu. 

- Zyskamy większš elastycznoœć przy dalszym planowaniu rozbudowy naszej sieci telekomunikacyjnej i możliwoœć realizowania celowanych inwestycji zarówno dla technologii mobilnych, jak i œwiatłowodowych. Co ważne, realizowany obecnie œrednioterminowy plan rozwoju Netii doskonale uzupełnia plany inwestycyjne naszej Grupy i pozwoli wdrażać je jeszcze efektywniej, z korzyœciš zarówno dla naszych klientów, jak i akcjonariuszy – podkreœla Tobias Solorz.

- Internet stacjonarny idealnie wzbogaci pakiet proponowanych przez nas usług, z którego po realizacji transakcji będzie mogło skorzystać także blisko milion klientów Netii. Istotnie wzmocnimy także naszš ofertę dla klientów biznesowych. Ponadto wraz z włšczeniem do portfolio nowej usługi wejdziemy z ofertš multiplay na nowy, wielkomiejski rynek, zarezerwowany dotychczas dla dużych operatorów kablowych – ocenia Tobias Solorz.

Zbigniew Benbenek rezygnuje z telewizji

Jednoczeœnie Grupa Zygmunta Solorza kupiła spółki Eska TV (nadawca Eska TV, Eska TV Extra, Eska Rock TV) i Lemon Records (nadawca Polo TV i Vox Music TV) oraz mniejszoœciowy pakiet 34 proc. udziałów w spółce TV Spektrum(nadawca Fokus TV i Nowa TV). Zawarła też umowę przedwstępnš zakupu kolejnych 15 proc. udziałów w spółce TV Spektrum w przyszłoœci. Transakcja o wartoœci ok. 103 mln zł zostanie sfinansowana ze œrodków własnych grupy.

Jak skomentował Zbigniew Benbenek, szef rady nadzorczej ZPR Media SA i Time SA, na rynku medialnym, zarówno polskim jak i œwiatowym, nadeszły czasy konsolidacji. - Główny konkurent kanału Fokus TV, którego udało nam się wyprzedzić pod względem oglšdalnoœci, czyli Discovery, na rynku globalnym zakupił Scripps Networks Interactive, a co za tym idzie w Polsce kupił TVN. Kupił także od Agory kanał Metro, rywalizujšcy z Nowš TV na MUX 8 (najnowszy pakiet naziemnej telewizji cyfrowej – red.). Nasze telewizje Eska TV, Polo TV, Fokus TV, Nowa TV i pozostałe stworzyliœmy od zera i jesteœmy z nich dumni. Jednoczeœnie chcemy, aby mogły się one nadal się rozwijać i mamy œwiadomoœć, że w obecnych czasach potrzebujš wsparcia silnego gracza – mówi.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL