Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Chiny: Komentarze w internecie tylko z weryfikacjš tożsamości

Flickr/gruntzooki
Według poniedziałkowych doniesień serwisu Engadget, Chiny planujš wprowadzenie nakazu weryfikacji tożsamoœci użytkowników forów internetowych. Według chińskich władz ma to zapobiegać rozprzestrzenianiu się "fałszywych plotek, wulgarnego języka i nielegalnych przekazów".

W myœl prawa, które ma zaczšć obowišzywać z dniem 1 paŸdziernika 2017, Chiny będš wymagały od firm technologicznych przechowywania i weryfikacji danych o tożsamoœci użytkowników korzystajšcych z możliwoœci zamieszczania wypowiedzi w internecie.

Według Engadget, decyzja o wprowadzeniu nowego prawa właœnie w tym terminie nie jest przypadkowa. Jak twierdzi serwis, nasilenie działań cenzury, które znalazło wyraz we wprowadzeniu ograniczeń z korzystania z VPN na obszarze Chin, a także w filtrowanie treœci, które mogš "naruszać porzšdek społeczny", ma zwišzek ze zbliżajšcym się kongresem partii rzšdzšcej, zaplanowanym na jesień 2017.

Jak donoszš anonimowe Ÿródła "Financial Times" powišzane ze œrodowiskiem prawniczym, zmienia się sposób działania cenzury w Chinach; ubiegłe lata skupiały zainteresowanie władz wokół usług komunikacji elektronicznej, 2017 rok natomiast to działania bezpoœrednio wycelowane w treœci dostępne w internecie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL