Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

#RZECZoBIZNESIE: Maciej Stanecki: Ustawa poprawi ścišgalność abonamentu

tv.rp.pl
Prawie 8 mln ludzi ma dostęp do sygnału telewizji publicznej poza naziemnš telewizjš cyfrowš. Niewielu z nich płaci abonament – mówi Maciej Stanecki, wiceprezes TVP, goœć programu Michała Niewiadomskiego.

Stanecki na poczštku ocenił, że problem z festiwalem w Opolu to tragikomedia omyłem. - Jak kurz opadnie to się okaże, że miasto i telewizja będš zdolne, żeby zrealizować festiwal – mówił.

PóŸniej odniósł się do ustawy abonamentowej, która zakłada, że operatorzy telewizji kablowych będš wysyłać do klientów informacje, iż trzeba zapłacić abonament telewizji publicznej.

- Dotyczy to również abonentów platform satelitarnych. Prawie 8 mln ludzi ma dostęp do sygnału telewizji publicznej poza naziemnš telewizjš cyfrowš. Niewielu z nich płaci abonament - tłumaczył Stanecki.

- Jest to kwestia uporzšdkowania stanu faktycznego, kiedy widzowie korzystajš z treœci, które nadajemy i za nie nie płacš – dodał.

Zaznaczył, że efekt tego jest taki, iż prawie 80 proc. kosztów programowych Telewizja Polska pokrywa z komercji. - Jest to sytuacja ze wszech miar niedobra – ocenił.

- Ogranicza nam to możliwoœci działania, a mamy dużo obowišzków nałożonych przez ustawodawcę – dodał.

Stanecki podał, że Ministerstwo Kultury zakłada, iż nastšpi dwukrotny wzrost wpływów w przyszłym roku.

- Operatorzy kablowi i satelitarni zapowiadajš oczywiœcie sprzeciw, próbujš zainteresować tym Unię Europejskš. Wg. naszych prawników nie wymaga ta ustawa notyfikacji – wyjaœnił.

- Mamy nadzieję, że przychody abonamentowe wzrosnš, dzięki czemu podniesiemy np. jakoœć technicznš. Obecnie w oœrodkach regionalnych wszystko działa na sprzęcie sprzed 3 epok – dodał.

Goœć przyznał, że ta ustawa w założeniu jest dobra i może poprawić œcišgalnoœć abonamentu. - Natomiast docelowe rozwišzanie powinno być znacznie prostsze. Nad takim rozwišzaniem prace trwajš – zdradził.

MUX 8

- Jesteœmy zdeterminowani, żeby jak najszybciej nadawać program na MUX 8 obok czterech nowych nadawców - podkreœlił Stanecki.

- Natomiast jakoœć tego sygnału jest bardzo niska. Problemy dotyczš m.in. dŸwięku, ale też przestrajanie polaryzacji anteny zajmuje czas. To powinno być zadaniem Emitela, żeby tę jakoœć zagwarantować – tłumaczył.

- Sytuacja powinna się poprawić do przyszłego roku i w takiej perspektywie planujemy uruchomienie nadawania – dodał.

Cannes

Stanecki zaznaczył, że Telewizja Polska w Cannes jest obecna co roku.

- Nie tylko na wielkich targach filmowych, ale też telewizyjnych – mówił.

- W tym roku ogromne zainteresowanie wzbudziła nasza koprodukcja „Dwie korony”. Fabularyzowany dokument o œw. Maksymilianie Kolbe, który na pniu znalazł nabywców z 6 krajów i 3 kontynentów. Sprzedaliœmy też filmy do kilkunastu krajów. To jest bardzo dobry rok – podsumował.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL