Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Instagram i Snapchat przyczynš depresji młodych ludzi

123RF, fot. Andrea De Martin
Ze wszystkich popularnych aplikacji, Instagram ma najgorszy wpływ na zdrowie psychiczne młodych ludzi. Szkodliwe działanie ma również Snapchat – wynika z najnowszego badania Royal Society for Public Health.

Brytyjska fundacja Royal Society for Public Health (RSPH), zajmujšca się poprawš zdrowia i dobrobytu społeczeństwa, sprawdziła, które serwisy społecznoœciowe często używane przez młodych ludzi sš dla nich najbardziej szkodliwe. W badaniu wzięło udział blisko 1500 Brytyjczyków w wieku od 14 do 24 lat.

Jak wskazujš wyniki, respondenci najczęœciej wskazywali na Instagram jako przyczynę kumulujšcych się w nich negatywnych emocji, takich jak poczucie osamotnienia i niepokoju, a także obniżonej samooceny oraz braku wiary w siebie. Te czynniki mogš z kolei powodować głębsze problemy, takie jak bezsennoœć czy depresja. Aplikacja służšca do edycji i udostępniania zdjęć, z której korzysta obecnie 700 milionów użytkowników na całym œwiecie, broni się jednak, że od poczštku swojej działalnoœci dokłada wszelkich starań w to, by tworzyć bezpieczne miejsce, w którym każdy może być sobš oraz szukać wsparcia u innych osób. I choć narzędzia do zgłaszania wszelkich naruszeń na serwisie rzeczywiœcie istniejš, nie zawsze sš one wykorzystywane przez osoby poszkodowane.

Według raportu, najgorsze działanie na psychikę młodzieży po Instagramie ma Snapchat, również znana aplikacja umożliwiajšca wysyłanie obrazów i krótkich filmów trwajšcych maksymalnie 10 sekund. Wielu respondentów w badaniu zdradziło, że przez serwis ten czasem czujš się przeœladowani, zastraszani bšdŸ odrzuceni przez rówieœników. Z aplikacji tej codziennie korzysta ok. 166 milionów osób.

- Ciekawe jest to, że najszkodliwsze dla zdrowia psychicznego i samopoczucia okazały się Instagram i Snapchat, dwie platformy mocno skoncentrowane na obrazie. To właœnie one najczęœciej wywołujš w młodych ludziach uczucie niedowartoœciowania i niepokoju – skomentowała wyniki badania Shirley Cramer, prezes RSPH, cytowana przez CNBC.

Duży wpływ na samopoczucie młodzieży majš również Facebook i Twitter, choć opinie respondentów odnoœnie tych dwóch platform były bardziej podzielone. Z jednej strony młodzież przyznawała, że obydwa serwisy mogš prowadzić do depresji oraz umożliwiać użytkownikom dręczenie się nawzajem i rozprzestrzenianie nienawiœci. Z drugiej zaœ, stwarzajš one dobre œrodowisko do wyrażania siebie, swoich opinii i rozwijania zainteresowań oraz budowania relacji z innymi.

Najlepiej oceniony w badaniu został należšcy do Google’a serwis YouTube. Jak wskazujš autorzy raportu, portal ten częœciej od innych promuje pozytywne cechy u młodych ludzi, takie jak empatia, zwiększanie œwiadomoœci czy wyrażanie siebie, oraz pomaga znaleŸć wsparcie emocjonalne. Jednakże również YouTube nie jest bez skazy – uznano, że najsilniej zaburza on rytm snu użytkowników, co może wywołać w nich zmęczenie.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL