Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

#RZECZoBIZNESIE: Jerzy Kalinowski: Startup to nie pomysł

tv.rp.pl
Startup to istniejšce przedsiębiorstwo, które ma innowacyjny produkt i taki potencjał rozwoju, że nie jest w stanie sfinansować tego w sposób naturalny – mówi Jerzy Kalinowski, partner w KPMG, goœć programu Marcina Piaseckiego.

Goœć przyznał, że niedużo polskich startupów odnosi sukcesy międzynarodowe. - Nie jest ich dużo. Jesteœmy w pułapce wielkoœci Polski. W naturalny sposób polscy przedsiębiorcy i tak samo założyciele startupów od poczštku koncentrowali się na naszym kraju. Tworzyli produkty i usługi myœlšc tylko o Polsce. Nie było myœlenia globalnego o kliencie na całym œwiecie – tłumaczył.

Kalinowski zaznaczył, że w Polsce na rozwój ma szansę co setny startup.

- Trzeba zaznaczyć, że startup to nie pomysł – mówił. - Startup to istniejšce przedsiębiorstwo, które ma innowacyjny produkt, usługę, innowacyjnie myœli o marketingu i ma taki potencjał rozwoju, że nie jest w stanie sfinansować tego w sposób naturalny, czyli poprzez wzrost organiczny przez siebie generowanych pieniędzy lub poprzez pożyczkę w banku. Potrzebuje inwestora, który dostarczy pienišdze na bardzo szybki rozwój – dodał.

Goœć podkreœlił, że też jesteœmy w pułapce tego, że duży biznes nie myœlał o potrzebie konkurowania poprzez innowacje.

- Polskie banki należš do najbardziej innowacyjnych w Europie, czyli potrafiło się dziać tylko musiała być konkurencja w sektorze – tłumaczył. - W Polsce mamy bardzo dużo banków w stosunku do liczby klientów. Ta konkurencja w naturalny sposób przyczyniła się do walki o klienta i do tego, że kilka banków jest uznawanych w Europie za prawdziwych innowatorów usług finansowych – dodał.

Ekspert podał 3 główne przyczyny porażek startupów. - Po pierwsze brak popytu, zainteresowania produktem czy usługš. Na pomysł startupowców nie ma chętnych, żeby to kupować. To jest największa bolšczka - mówił Kalinowski.

- Drugie wyzwanie to finansowanie. Zebranie finansowania, albo zaplanowanie tak, żeby zebrane pienišdze wystarczyły na doprowadzenie projektu do etapu, że pozyskuje się pienišdze od klientów, albo uda się zebrać kolejne œrodki finansowe na rozwój – kontynuował.

- Trzeci element to zespół ludzki, który ma to robić. Bardzo często ktoœ, kto ma pomysł, wcale nie jest dobrym przedsiębiorcš – dodał.

Goœć przyznał, że korporacje zauważyły, że sš zbyt wolne i muszš pozyskiwać innowacje z zewnštrz, inwestować w startupy. - Korporacje tworzš korporacyjne fundusze typu corpo venture capital, czyli dedykowane fundusze, które inwestujš w startupy posiadajšce rozwišzania zgodne ze strategiš danej korporacji.
Duże korporacje pukajš też do drzwi Polski, zaglšdajš. Polskie korporacje też o tym myœlš – mówił.

Kalinowski zaznaczył, że pieniędzy można też szukać u aniołów biznesu. - Przedsiębiorców, którzy majš wolne œrodki finansowe i widzš, że inwestycje w nowe pomysły to może być dużo lepsza droga pomnożenia kapitału niż trzymanie pieniędzy na lokatach, czy granie na innych œrodkach finansowych. To jest powoli rodzšca się nowa klasa inwestorów w Polsce – tłumaczył.

- Drugim rodzajem inwestorów sš fundusze venture capital, czyli fundusze podwyższonego ryzyka, które specjalizujš się w inwestowaniu w przedsiębiorstwa w bardzo wczesnej fazie. Dostarczajš œrodki finansowe i know-how, które pozwolš startupowi jak najszybciej urosnšć – dodał.

Kalinowski zdradził, że najpopularniejsze startupy w tej chwili to wszystko to, co jest zwišzane z rozwojem œwiata cyfrowego. - Wszystko zwišzane z przetwarzaniem w chmurach, rozwišzania mobilne, płatnoœć cyfrowa. Pojawia się też aspekt biotechnologii i cyfrowego zdrowia – wyliczał.

- W Polsce zapomnieliœmy w ostatnich latach troszeczkę, że techniki cyfrowe, nazywane ICT, to jest w zasadzie główny noœnik wszystkich innowacji. W Polsce nie postawiliœmy na ICT, a to powinien być podstawowy element kształcenia. Takie abecadło, które może się przyczynić do tego, że każdy Polak w wieku dorosłym będzie lepiej funkcjonował w gospodarce i będzie mógł lepiej rozwijać startupy – podsumował.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL