Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Magistrowie/studenci

Konkurs UOKiK dla studentów i doktorantów na pracę o ochronie konkurencji i konsumentów

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski
Jeszcze do 31 paŸdziernika 2017 r. można nadsyłać zgłoszenia do udziału w konkursie na najlepsze prace magisterskie poœwięcone ochronie konkurencji i konsumentów. Na zwycięzców czekajš nagrody pieniężne, wyróżnienia oraz praktyki w centrali lub delegaturze Urzędu

W konkursie mogš brać udział autorzy prac magisterskich poœwięconych następujšcym zagadnieniom: w zakresie ochrony konkurencji - praktyki ograniczajšce konkurencję, kontrola koncentracji oraz pomoc publiczna; w zakresie ochrony konsumentów - prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumentów z wyłšczeniem bezpieczeństwa produktów, odpowiedzialnoœci za szkodę wyrzšdzonš przez produkt niebezpieczny, bezpieczeństwa żywnoœci i żywienia oraz jakoœci wyrobów i usług.

Prace obronione w terminie 16 paŸdziernika 2016 r. – 15 paŸdziernika 2017 r. można przesyłać do 31 paŸdziernika 2017 r. do godz. 16:15 (decyduje data wpływu). Na kopercie należy umieœcić dopisek „Konkurs na pracę magisterskš - BP - konkurencja” lub „Konkurs na pracę magisterskš - BP - konsumenci”.

UOKiK zachęca do udziału w konkursie nie tylko absolwentów prawa, lecz także osoby, które ukończyły inne kierunki studiów, np. ekonomię, administrację czy zarzšdzanie.

Wyniki konkursu zostanš ogłoszone w pierwszym kwartale 2018 r. Zwycięzcy otrzymajš nagrodę w wysokoœci 5 tys. zł, a także możliwoœć odbycia płatnych, maksymalnie trzymiesięcznych praktyk absolwenckich w centrali UOKiK-u lub jednej z delegatur. Kapituły mogš ponadto przyznać drugš i trzeciš nagrodę w wysokoœci odpowiednio 2 i 1 tys. złotych.

Autorzy prac z zakresu prawa antymonopolowego mogš także otrzymać wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Patronem częœci poœwięconej konkurencji jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, które co roku przyznaje specjalne wyróżnienia dla najlepszych prac.

UOKiK przypomina także o konkursie na najlepsze prace doktorskie poœwięcone ochronie konkurencji oraz ochronie konsumentów. Do 31 paŸdziernika 2018 r. można przesyłać prace doktorskie, które obronione zostały w terminie 16 paŸdziernika 2015 r. – 15 paŸdziernika 2018 r. Wyniki konkursu zostanš ogłoszone w pierwszym kwartale 2019 r.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL