Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Magistrowie/studenci

Rekrutacja na studia 2017: na prawo chętnych nie brakuje

123RF
Najwięcej kandydatów było na Uniwersytet Jagielloński, najłatwiej dostać się na prawo w Rzeszowie.

Nasycenie rynku usług prawniczych nie odstraszyło tegorocznych maturzystów – wcišż chcš studiować prawo i kierunki pokrewne. Na przykład na kryminologię na Uniwersytecie w Białymstoku przypadało ponad 19 kandydatów na miejsce. Najwięcej kandydatów zdawało na Uniwersytet Jagielloński. Wydział Prawa tej uczelni uzyskał najwyższe miejsce w tegorocznym rankingu „Rzeczpospolitej".

Popularnoœć i laur zwycięstwa zapewniała m.in. wysoka zdawalnoœć na aplikacje i godny pozazdroszczenia potencjał naukowy, czyli œwietna kadra i wysoka ocena parametryczna. Jaka jest recepta na sukces?

– Stale trzeba coœ ulepszać. Zmieniajš się system prawny, rynek pracy dla prawników, metody nauczania, wreszcie inne sš oczekiwania studentów – wylicza prof. Jerzy Pisuliński, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Zmniejszajš liczbę miejsc

Co ciekawe, najtrudniej było dostać się na prawo na warszawski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, choć liczba chętnych od zeszłego roku nie wzrosła drastycznie. Zmniejszono bowiem liczbę miejsc. Limit ten został ograniczony i na innych uczelniach. Wszystko za sprawš zmian w naliczaniu dotacji. Uczelniom po prostu przestało się opłacać przyjmować wielu studentów.

– W bieżšcym roku ze względu na algorytm liczba miejsc została nieco zmniejszona – przyznaje Katarzyna Dominiak, rzecznik UKSW.

To „nieco" jest jednak wyjštkowo duże. W zeszłym roku limit wynosił 350 miejsc, w tym 180. Cięcia dotyczš całego wydziału. Rok temu limit na administracji wynosił 250, w tym 90 miejsc. Na stosunkach międzynarodowych było odpowiednio 200 i 80 miejsc w tym roku.

Limity zmniejszono m.in. na Uniwersytecie Szczecińskim (z 300 na 250). Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na studentów czeka 250 miejsc. W zeszłym roku było 600.

– Ograniczenie limitów na częœci kierunków spowodowały zmiany w algorytmie dotacji podstawowej. Musimy maksymalnie zbliżyć się do optymalnego wskaŸnika dostępnoœci dydaktycznej – mówi Katarzyna Dziedzik, rzecznik Uniwersytetu w Białymstoku.

Chodzi o tzw. wskaŸnik SSR (Student Staff Ratio), który okreœla stosunek liczbowy kadry do studentów. Jeœli na jednego wykładowcę przypada więcej niż 13 studentów, uczelnia ma niższš dotację. Zmiany wprowadzone przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego miały się przełożyć na jakoœć kształcenia.

Na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zmniejszono w rezultacie o połowę limit miejsc na kryminologii, administracji i bezpieczeństwie narodowym. Na prawie wcišż wynosi 200.

Popularniejsza psychologia

Choć prawo jest wcišż oblegane, i to mimo niżu demograficznego, na większoœci uczelni dawno przestało być najpopularniejszym kierunkiem.

Na Uniwersytecie Wrocławskim liderem pod względem zapisów jest np. psychologia (2039), a pod względem liczby kandydatów chemia i toksykologia sšdowa (20,2 kandydata na jedno miejsce).

Co skłania do wyboru prawa?

– W przypadku kierunków humanistycznych i społecznych kandydaci szukajš kierunków, które dajš szerokš wiedzę i umiejętnoœci przydatne w karierze zawodowej – uważa dr Ryszard Balicki z Uniwersytetu Wrocławskiego.

A prawo daje wiele możliwoœci.

– Choć zgodnie z naszymi badaniami większoœć studentów wybiera się na aplikację, wielu jest zainteresowanych innymi œcieżkami kariery, np. założeniem własnej działalnoœci – mówi Natalia Sałata, wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland.

– Skończenie prawa nie musi być jednoznaczne z wyborem jednego z zawodów prawniczych. Jeżeli ktoœ chce być dobrym menedżerem, znajomoœć prawa mu w tym niewštpliwie nie przeszkodzi – potwierdza Zbigniew Tur, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

I dodaje, że o wyborze konkretnego wydziału decydujš takie czynniki jak zdawalnoœć na aplikację czy miejsca w rankingach.

– Maturzyœci często wybierajš szkołę wyższš w mieœcie, w którym mieszkajš, bo tak jest po prostu taniej. Uniwersytet Jagielloński cieszy się prestiżem. Jeœli ktoœ decyduje się na Warszawę, będzie z kolei miał większe możliwoœci odbywania praktyk zawodowych podczas studiów, ale musi się liczyć z wyższymi kosztami życia – dodaje Natalia Sałata. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL