Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Magistrowie/studenci

Zmiana prezesa zarzšdu ELSA Poland

Zmiana prezesa zarzšdu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland
www.sxc.hu
Od 1 sierpnia nowym prezesem zarzšdu Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland będzie Krzysztof Stępkowski, który zastšpi ustępujšcego prezesa Pawła Podjackiego.

Zastępca Sekretarza NRA adw. Bartosz Grohman, który odpowiada za kontakty z ELSA, spotkał się z obydwoma prezesami, aby podsumować współpracę NRA z ELSĽ w roku 2014/2015 oraz omówić nowe zadania na rok 2015/2016.

ELSA organizuje szereg akcji, w których patronat objęła Naczelna Rada Adwokacka. Oprócz dotychczasowych inicjatyw będšcymi sztandarowymi projektami ELSA (Mistrzowie Mediacji, Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Joanny Agackiej-Indeckiej, Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych czy Dni Edukacji Prawniczej) w nadchodzšcym roku podejmowane będš także nowe inicjatywy takie jak Open Day, podczas której przedstawiciele adwokatury i poszczególnych Izb adwokackich będš przedstawiać studentom możliwoœci zawodowe adwokata i drogi dojœcia do zawodu czy Legal Research Group – w ramach którego to projektu zostanie stworzona grupa, składajšca się z 16 studentów z oœrodków akademickich w całej Polsce, a której celem będzie analiza oraz stworzenie i przedstawienie rozwišzań problemów, które napotyka legislatura w Polskim systemie prawnym.

Naczelna Rada Adwokacka ma status stałego partnera ELSA i aktywnie jš wspiera w realizacji poszczególnych projektów. Jak czytamy w komunikacie, celem NRA jest zwiększanie wiedzy studentów kierunków prawniczych o roli adwokatury i jej zadaniach.

ródło: www.adwokatura.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL