Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

LOT idzie na wojnę z Modlinem i Ryanairem

Fotorzepa, Robert Gardziński
LOT w czwartek złożył w UOKiK zawiadomienie o możliwym nadużyciu pozycji dominujšcej przez lotnisko w Modlinie. Chodzi o warunki, na jakich funkcjonuje tam irlandzki przewoŸnik.

W zawiadomieniu LOT wskazuje, że modlińskie lotnisko ma tylko jednego klienta – Ryanaira, który z kolei ma wyjštkowo korzystne warunki. Osišga z tego powodu wielomilionowe zyski, podczas gdy port lotniczy od poczštku swojego istnienia generuje straty. Przy tym szczegóły umowy zna jedynie zarzšd Modlina. Nie zna ich rada nadzorcza ani udziałowcy, wœród których sš Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze oraz Agencja Mienia Wojskowego (łšcznie majš 64,82 proc., reszta to Województwo Mazowieckie i Gmina Nowy Dwór). Zgodnie z niš im więcej pasażerów Ryanair przewiezie z modlińskiego portu, tym niższe stawki będzie płacił. Ustalono m.in., że do przekroczenia 3 mln będzie to 6 złotych za każdego pasażera, po przekroczeniu tego progu opłata spadnie do 5 zł. Ta umowa obowišzuje do 2023 roku.

Tymczasem każda nowa linia, która chciałaby tam wejœć, musiałaby zaczynać od stawki 40 złotych. Przy cenach biletów, jakie stosujš linie niskokosztowe, jest to różnica ogromna. Nieoficjalnie wiadomo, że Modlin właœnie pracuje nad nowym cennikiem majšcym zachęcić nowych klientów. – Będziemy najtańszym lotniskiem w Polsce – powiedział „Rzeczpospolitej" Leszek Chorzewski, wiceprezes modlińskiego portu.

W swoim piœmie złożonym w UOKiK LOT wskazuje, że skoro liczba pasażerów Ryanaira zbliża się do 3 mln, które jednoczeœnie sš progiem przepustowoœci portu, to oznacza, że żaden inny przewoŸnik nie byłby w stanie osišgnšć tam skali operacji takiej jak Ryanair. „W kontekœcie zniżek, do których jest uprawniony Ryanair, ten przewoŸnik jest w pozycji uprzywilejowanej i tym samym już na wstępie dyskryminuje potencjalnych użytkowników portu, co z kolei narusza generalnš zasadę ustanowionš na podst. art. 67 ust 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 Prawo Lotnicze oraz przepisów prawa lotniczego i unijnego" – czytamy w dokumencie.

Lotnisko w Modlinie od rozpoczęcia działalnoœci notuje straty. Od 2013 r. do końca trzeciego kwartału 2017 r. (ostatnie dostępne dane) wyniosły one łšcznie 123,536 mln zł. W tym samym czasie port korzystał z dotacji w wysokoœci 95,224 mln zł, w tym na infrastrukturę 93,559 mln złotych. Właœnie te pienišdze LOT uznał za noszšce znamiona niedozwolonej pomocy publicznej. Oznacza to, że irlandzka linia może sobie pozwolić na niskie taryfy w lotach z Modlina, ponieważ jego działalnoœć subsydiujš podatnicy.

Nie jest to pierwszy taki przypadek Ryanaira. Podobnie było na poczštku jego ekspansji na rynku niemieckim i lotach z Lubeki w 2010 r. Lufthansa zaskarżyła wtedy praktyki Ryanaira, ale władze Lubeki rozpisały referendum, w którym mieszkańcy mieli odpowiedzieć na pytanie, czy zgadzajš się na subsydiowanie lotów, podczas gdy pienišdze te mogłyby być wydane np na budowę żłobków i przedszkoli. Konsumenci wybrali tanie loty. Zdaniem Lufthansy, gdyby nie to wsparcie finansowe miasta, Ryanair miałby straty, latajšc z tego portu.

Jak z kolei wyliczyli francuscy audytorzy, finansowe wsparcie dla tego przewoŸnika w ich kraju wyniosło 35 mln euro. Kwota, jakš linia uzyskuje w Europie, zdaniem „Le Figaro" miała sięgać nawet 660 mln euro. Nigdy jednak nie została ona potwierdzona oficjalnie. Natomiast na potwierdzone 35 mln euro składały się bezpłatne usługi przy odprawach pasażerskich, sprzštanie samolotów na koszt lotnisk, a nawet operowanie z niektórych lotnisk bez jakichkolwiek opłat. W niektórych wypadkach Ryanair zamieszczał reklamy francuskich lotnisk w swoich magazynach pokładowych, a np. na lotnisku w Breœcie dotowanie każdego pasażera sięgnęło 23 euro, a w Beauvais 9 euro.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL