Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

Piloci Air France mogš strajkować

Bloomberg
Zwišzki zawodowe pilotów Air France zapowiedziały strajk na 11 stycznia zarzucajšc dyrekcji, że nie przestrzega uprawnień kapitanów w zakresie bezpieczeństwa lotów, czemu przewoŸnik zaprzecza

We wspólnym komunikacie 3 zwišzki pilotów SNP, Spaf i Alter wytykajš „desant" czyli „zastępowanie wbrew ich woli" kapitanów, „których decyzja podejmowana zresztš zgodnie z procedurš, nie spodobała się". Żšdajš zatem od dyrekcji linii zrobienia tego co konieczne, aby unikać powtarzania się takich sytuacji i uprzedziły, że „jeœli do tego czasu firma nie udzieli zadowalajšcej odpowiedzi, to wezwš pilotów do zaprzestania pracy 11 stycznia".

Do takich faktów doszło 2 stycznia, kiedy „kapitan ceniony za swe zalety zawodowe i szanowany przez wszystkich, odmówił z powodów bezpieczeństwa wykonania lotu z Orly z obniżonym składem załogi, nie odpowiadajšcym w pełni obowišzujšcym przepisom i podręcznikowi operacyjnemu przewoŸnika" — stwierdziły zwišzki w komunikacie

Air France w oœwiadczeniu przekazanym agencji Reutera twierdzi coœ przeciwnego, że stale upewnia się, by składy załóg były zgodne z obowišzujšcymi przepisami i z podręcznikiem operacyjnym zatwierdzonym przez Generalna Dyrekcję Lotnictwa Cywilnego DGAC. „W konkretnym przypadku lotu AF 7480 z 2 stycznia kapitan nie chciał wykonać lotu w tych warunkach, choć były całkowicie zgodne i przepisowe. Dla uniknięcia anulowania tego lotu został zastšpiony przez innego kapitana" — wyjaœniono.

Trzy zwišzki pilotów potępiły „skrajnie poważne posunięcie, które kwestionuje zdolnoœć kapitanów Air France do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa na pokładzie" i uprzedziły, że „nie zaakceptujš wykonywania ich zawodu pod presjš zarzšdzania, które stawia kwestie rentownoœci znacznie ponad bezpieczeństwo pasażerów, członków załogi i samolotów".

Dyrekcja Air France wyraziła z kolei oddanie się do dyspozycji zwišzków pilotów dla wymiany opinii i odpowiedzi na pytania dotyczšce tej sytuacji.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL