Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lotnictwo

Rolls-Royce buduje silniki odrzutowe z pomocš wirtualnej rzeczywistości

Bloomberg
Brytyjski dostawca silników lotniczych, Rolls-Royce, wykorzystuje wirtualnš rzeczywistoœć, by pomóc pracownikom budować komponenty dla najnowszego silnika odrzutowego. Według mediów wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistoœci w produkcji wpisuje się w szerszy trend.

Rolls-Royce produkuje silniki dla samolotów odrzutowych Boeinga i Airbusa. Od zeszłego roku firma pracuje nad "najsilniejszym napędem powietrznym" z wykorzystaniem technologii wirtualnej rzeczywistoœci - podaje amerykański dziennik "Wall Street Journal".

Wirtualna rzeczywistoœć w procesie pracy nad silnikiem dla pracowników dostępna jest poprzez specjalne okulary. Pozwalajš one na wczeœniejsze rozplanowanie procesu montowania elementów oraz przetestowanie mechaniki działania poszczególnych częœci silnika.

Podzespoły stworzone z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistoœci przeznaczone sš dla silnika UltraFan, który Rolls-Royce planuje udostępnić w 2025 roku. W napędzie tym każda z częœci może poruszać się z innš szybkoœciš. Według inżynierów projektu, ma to pomóc m. in. w redukcji hałasu wytwarzanego podczas pracy urzšdzenia.

"To bardzo kompaktowy projekt. Dlatego, jeœli nie połšczysz elementów we właœciwej kolejnoœci, możesz napotkać sytuację, w której ostatni element układanki nie może trafić na swoje miejsce, bo urzšdzenie już jest kompletne" - powiedział szef rozwoju technologii w firmie Paul Stein.

Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistoœci w budowie podzespołów dla silnika pozwala inżynierom pracujšcym nad projektem upewnić się, że każdy element ma dostatecznie dużo miejsca i znajduje się we właœciwej pozycji. Jeœli istnieje niebezpieczeństwo kolizji pomiędzy poszczególnymi częœciami - montujšcy podzespoły zobaczš to w wirtualnej rzeczywistoœci. "Bez tej technologii prace zajęłyby nam o wiele więcej czasu. Musielibyœmy budować prototypy, które potencjalnie mogš zawierać błędy konstrukcyjne, a potem je przebudowywać" - dodaje Stein.

Silnik UltraFan ma cechować się o jednš czwartš wydajniejszš gospodarkš energetycznš niż poprzednie silniki odrzutowe produkowane przez Rolls-Royce'a. Testowany jest obecnie w Niemczech, gdzie pracuje z mocš 100 tys. koni mechanicznych, co według firmy odpowiada mocy ponad 100 samochodów wyœcigowych Formuły 1.

Według Steina, firma wykorzystuje wirtualnš rzeczywistoœć również w planowaniu procesów projektowych w fabrykach. Wirtualna rzeczywistoœć pozwala upewnić się, że wszystkie maszyny znajdujš się we właœciwej pozycji, a praca pomiędzy nimi przepływa w oczekiwany sposób. "Kiedy logistyka pracuje sprawnie w œwiecie wirtualnym, pracownicy wiedzš, że w œwiecie realnym osišgajš optymalne warunki pracy" - mówi.

Rolls-Royce to jedna z coraz szerszego grona firm, które dostrzegajš potencjalne korzyœci płynšce z wykorzystania cyfrowych technologii takich, jak wirtualna rzeczywistoœć. Podczas, gdy konserwatywne przedsiębiorstwa podchodzš do nowych technologii bardzo ostrożnie, te, które podejmujš eksperymenty, bardzo często cišgnš z tego korzyœci - zauważa dyrektor badań w firmie Gartner, która ostatnio przeanalizowała wykorzystanie technologii w gospodarce.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL