Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Literatura

Cieślik: Harry Potter zamiast Mickiewicza

materiały prasowe
Najłatwiej jest zmanipulować intelektualistów. Tzw. proœci ludzie twardo stšpajš po ziemi.

Tymczasem elity wierzš w to, co przeczytajš albo usłyszš od autorytetów, dlatego sš podatne na posługiwanie się opiniami nieopartymi na faktach. Bo skoro autorytety tak twierdzš, a czołowe media też tak twierdzš, to sprawa jest oczywista. Dlatego cieszmy się, że to nie intelektualiœci dzierżš władzę.

Piszę te słowa w stanie szoku poznawczego po lekturze wywiadu, jakiego „Dziennikowi Gazecie Prawnej" udzielił pewien ekonomista (nazwisko litoœciwie pomińmy). Otóż twierdzi on, że zakaz handlu w niedzielę wprowadzono, aby zwiększyć... frekwencję w koœciołach. I wydaje się, że opinia ta zasługuje co najmniej na miano bredni miesišca. W œwiecie, w którym ustalano by zasady według protokołów mędrców, niczym w „Państwie" Platona, nasłano by na opornych odpowiednie służby i byłoby po sprawie. Szczęœliwie w naszych realiach nie ma sposobu, by zmusić kogoœ, by coœ robił, kiedy ten się od tego odzwyczaił, bšdŸ nigdy nie zdšżył przyzwyczaić. Albo zwyczajnie nie ma ochoty.

To odnosi się również do wypowiedzi literaturoznawcy prof. Przemysława Czaplińskiego, który dla „Wyborczej" wyprodukował elaborat komentujšcy „Antologię niepodległoœci" (ze strony prezydent.pl). Oto, komentujšc wybór 44 tekstów na 100-lecie niepodległoœci dokonany przez służby prezydenta, pastwi się Czapliński nad ich anachronicznoœciš i patosem. Nie podobajš mu się Kochowski z Sępem-Szarzyńskim, Godebski z Asnykiem, a już szczególnie Dmowski z Małaczewskim. Wniosek: przez prezydenta młodzież nie będzie czytać.

Oczywiœcie, każdy tego rodzaju wybór jest dyskusyjny i każdemu zdarzajš się potknięcia, jednak twierdzenie, że to przez zmuszanie do lektury klasyki nastolatki przestajš czytać, to kompletny idiotyzm. Młodzi nie sięgajš po ksišżkę, bo nie wynoszš takiego nawyku z domu. I w zasadzie tylko tam można zmienić ich przyzwyczajenia, co potwierdzajš badania. Podlizywanie się młodzieży i podsuwanie Harry'ego Pottera zamiast Mickiewicza nic tu nie pomoże. Lepiej niech czytajš klasykę. Niech poznajš choćby teksty fundamentalne, bo może zrozumiejš więcej niż niektórzy profesorowie.

Autor jest zastępcš dyrektora Programu III Polskiego Radia

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL