Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lista 500

Lista 500: Największe polskie firmy znów przyśpieszyły tempo rozwoju

Przedstawiciele najlepszych i największych firm z Listy 500 „Rzeczpospolitej” odebrali nagrody podczas uroczystej gali w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.
Fotorzepa/Robert
Czołowe przedsiębiorstwa w kraju rosnš szybciej niż dynamika PKB. W zestawieniu przybywa firm państwowych.

To już 19. edycja Listy 500 „Rzeczpospolitej", najlepszego barometru koniunktury wœród polskich przedsiębiorstw i analizy ich kondycji. To jedyne tak kompleksowe podsumowanie sytuacji gospodarczej w ostatnim roku.

Lista 500 - Opinie:

Andrzej K. KoŸmiński - Polscy czempioni

Andrzej Malinowski - Jazda na hamulcu ręcznym

Bohdan Wyżnikiewicz - Zmieniajšcy się krajobraz gospodarczy

Witold M. Orłowski - Niepewnoœć mimo niezłej pogody

– Polskie firmy sš mocne, polskie finanse się trzymajš, polska gospodarka da sobie radę, tak jak dawała sobie radę w przeszłoœci. Okres niepewnoœci kiedyœ się skończy, powróci silniejszy apetyt na rozwój i inwestycje – mówi prof. Witold Orłowski, członek kapituły przyznajšcej nagrody Orły „Rzeczpospolitej".

Podczas uroczystej gali w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin przedstawiciele najlepszych i największych firm z Listy 500 odebrali we wtorek nagrody.

– Cieszę, że zostałem zaproszony i mogę państwu pogratulować. Jesteœcie motorem polskiej gospodarki, życzę z całego serca sukcesów w kraju i za granicš – mówił podczas gali Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju.

W kategorii najlepsza firma nowej gospodarki nagrodę otrzymało Asseco Poland. – Nie dla takich momentów budujemy nasze firmy, ale bardzo dziękujemy za wyróżnienie naszego zespołu – mówił prezes Adam Góral.

Famur wyróżniono jako najlepszš firmę produkcyjnš. – Fakt, że mogę stanšć na tej scenie, utwierdza mnie w przekonaniu, że to, co robimy, robimy dobrze i że górnictwo może być trendy – mówił prezes Mirosław Bendzera.

 

 

W kategorii infrastruktura, handel, usługi nagroda trafiła do grupy Orbis. – Mamy najwięcej hoteli w Polsce, a Orbis za trzy lata będzie obchodził stulecie działalnoœci – mówił Ireneusz Węgłowski, wiceprezes Orbisu.

– Bardzo dziękuję kapitule za wymierzenie tej kary – żartował z kolei Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego, partnera głównego rankingu. PKO BP i PKN Orlen nagrodzono za wysokie wpływy podatkowe jako Filary Budżetu.

 Lista 500 - Gala

 

Czołówka bez zmian

W sumie na Liœcie po raz pierwszy pojawiajš się 73 firmy, debiutów jest więc mniej niż w poprzednich edycjach. 221 firm zanotowało wzrost pozycji, a 20 zajęło dokładnie takie samo miejsce jak rok temu. Oznacza to, że spadek notowań stał się udziałem 186 przedsiębiorstw. Tylko dziewięć spadło o więcej niż 100 pozycji, ale nie zawsze musi to oznaczać pogorszenie sytuacji w firmie. W tej grupie znalazł się bowiem chociażby CD Projekt, znany z gier komputerowych, np. „WiedŸmina". Firma zanotowała niemal 27-proc. spadek przychodów, ale jest to efekt wyjštkowo wysokich obrotów w 2015 r., kiedy miała premierę ostatnia edycja kultowej serii.

Z drugiej strony osiem firm ma za sobš awans o ponad 100 pozycji. Najmocniej, bo o 159 lokat, awansowało Mesko, zajmujšce się dostawami broni. Ponad 100 miejsc awansowały jeszcze Centrum Nowoczesnych Technologii z Sosnowca, Wielton, Fortum, Onico, ZGH Bolesław oraz ubezpieczeniowe Link4 i TUnŻ Europa.

Czołowa dziesištka Listy 500 zawsze zmieniała się niewiele, ale tegoroczna edycja jest pod tym względem naprawdę wyjštkowo stabilna. Tylko dwie firmy zmieniły pozycję, a raczej zamieniły się miejscami. PZU awansowało na miejsce pište z siódmego, na które spadł teraz Lotos. Państwowy ubezpieczyciel zbiera efekty swoich przejęć zarówno na rynku ubezpieczeniowym, jak i bankowym, dzięki czemu jego przychód wzrósł ponad 18 proc., najmocniej w czołowej dziesištce zestawienia.

 

Liderem jest ponownie PKN Orlen, największa polska firma w niemal wszystkich edycjach Listy 500, a do tego również największe przedsiębiorstwo regionu. Firma zdecydowanie prowadzi pod względem generowanych przychodów, wiec nawet zanotowany w 2016 r. spadek przychodów grupy o 9,9 proc., do 79,5 mld zł, daje jej 30 mld zł przewagę nad kolejnš w zestawieniu, zatem tylko sprzedaż znaczšcych aktywów, np. za granicš, mogłoby zmienić pozycję firmy.

– Mamy największš w Polsce rafinerię, zajmujemy się dochodowš częœciš biznesu, a nasza sprzedaż pobiła wszelkie rekordy – mówił na gali Wojciech Jasiński, prezes PKN Orlen. – Dzięki nam budżet zyskuje 27 mld zł – dodał.

Wiceliderem już od kilku lat jest Jeronimo Martins Polska, operator sieci Biedronka. Ta firma jako jedna z nielicznych w czołowej dziesištce zanotowała wzrost sprzedaży, i to o niemal 11 proc.

Ogółem spadek przychodów wœród firm z czołowej dziesištki wykazały jeszcze PGNiG, PGE, KGHM i Tauron. O 4,4 proc. wzrosła sprzedaż operatora hurtowego Eurocash, zajmujšcego podobnie jak rok temu szóstš pozycję. 4,6 proc. zyskał też FCA, znany wczeœniej jako Fiat Auto Poland.

Zagranica górš

Struktura własnoœciowa firm na Liœcie 500 zmienia się wolno, wœród największych przedsiębiorstw ponad 40 firm należy do Skarbu Państwa, co oznacza wzrost o kilku przedstawicieli w stosunku do poprzedniego zestawienia. To nie koniec, bo do państwa trafiło już kilka banków czy spółek energetycznych, a rzšd szuka możliwoœci w branży energetycznej.

– Myœlę, że częœciowo ten sektor będzie repolonizowany – mówił wicepremier i minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Choć przedsiębiorstw państwowych jest na Liœcie relatywnie mało, to ich udział w przychodach generowanych w sumie przez firmy z Listy 500 jest nieproporcjonalnie wysoki. Wyniósł ponad 26 proc., a ponad 200 polskich spółek prywatnych wygenerowało w sumie 25,8 proc. przychodów. Ta częœć Listy w ujęciu własnoœciowym jako jedyna się także kurczy, w bieżšcej edycji jest ich o kilkanaœcie mniej niż rok temu. Jednak to polskie firmy prywatne rosnš najszybciej – w 2016 r. œrednio o 11,1 proc. W tym samym czasie państwowe molochy zwiększyły obroty œrednio tylko o 0,2 proc.

Choć roœnie liczba spółek zagranicznych, to głównš siłš Listy sš przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego. W bieżšcej edycji jest ich ponad 240, ponownie więcej niż rok wczeœniej. Odpowiadajš w sumie za 47,8 proc. przychodów generowanych przez firmy z zestawienia. Pod względem efektywnoœci wzrostu plasujš się poœrodku statystyk, pomiędzy państwowymi i prywatnymi przedsiębiorstwami. Zagraniczne spółki w 2016 r. zwiększyły sprzedaż œrednio o 7,2 proc.

Jeœli chodzi o branżowš strukturę przychodów, to największy udział w ogólnych obrotach majš: handel detaliczny z niemal 14,5 proc., usługi finansowe z 10,3 proc. oraz produkcja paliw z 10,1 proc. Liderami pod względem liczby reprezentantów sš producenci wyrobów chemicznych z 57 reprezentantami, produkcja żywnoœci z 49 oraz usługi finansowe z 48. W czołówce znalazły się także obydwa sektory handlowe – detaliczny ma 41 reprezentantów, a hurtowy 48.

Pod względem dynamiki przychodów producenci aut, przyczep i statków wykazujš œrednio wzrost sprzedaży o 17,2 proc., a o 12,3 poprawiły sprzedaż firmy z branży budowlanej. Niemal 15 proc. zwiększyła się sprzedaż producentów maszyn i urzšdzeń, w tym AGD i RTV.

– Przedsiębiorstwa o zasięgu globalnym nie lokujš się jeszcze w czołówce Listy 500. Szkopuł w tym, że mamy ich w Polsce niewiele. Nasi globalni gracze sš cišgle w kolejnych setkach Listy – mówi Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarkš Rynkowš.

– Dobrym przykładem może być tu toruńska Grupa TZMO, obecna ze swoimi produktami w kilkunastu krajach, a w kilku posiadajšca fabryki – dodał.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL